Våra tjänster

Kunskap är vår styrka och den delar vi gärna med oss av. Vi tar fram de bästa lösningarna baserade på dina behov, förutsättningar och önskemål. För att få en optimalt anpassad lösning kan man behöva ta hänsyn till skatter och avgifter och även att dagens förutsättningar kan komma att förändras. I rådgivningen hjälper vi dig med helhetsbilden.

 

Investeringsrådgivning

När den rådgivare du träffar på Försäkringshuset Amb & Co AB erbjuder dig investeringsrådgivning enlig lag om värdepappersmarknaden sker det genom att rådgivaren är verksam inom Tydliga Placeringsrådgivning i Sverige AB som är ett anknutet ombud till värdepappersbolaget Alpcot AB. Det innebär att vi, genom Tydliga Placeringsrådgivning, bland annat kan ge dig rådgivning om värdepapper på ISK eller värdepappersdepå samt ta emot och vidarebefordra order från dig som kund. 

Du hittar mer information på Alpcots hemsida: www.alpcot.se.

3855.amb-co_logo.248x.png

             STARTSIDA  

 

 

Försäkringshuset Amb & Co AB  |  Bergsbovägen 11  |  191 35 Sollentuna  |   08-83 73 00  |   b.amb@amb-co.se