Om Tydliga

Tydliga råd om placering och försäkring

Tydliga AB – Förmedlarorganisationen för fristående förmedlare och assistenter som brinner för att hjälpa individer och företagare fatta välgrundade beslut gällande försäkring och placering.

Vi har den lokala rådgivaren i fokus

Tydligas uppgift är att stötta och och ge kraft till professionella förmedlarbolag runt om i sverige

På Tydliga utvecklar vi skräddarsydda lösningar för våra förmedlarbolag och partners. Med en stark närvaro på över 60 orter och 130 lokalkontor har våra 400 medlemmar, inklusive försäkringsförmedlare, investeringsrådgivare och assistenter, representerat över 300 000 kunder. Tillsammans genererar vi imponerande 7 miljarder kr i premier till spar- och försäkringsbolag. Hos Tydliga är du mer än en medlem eller partner – du är en del av en enad kraft som stödjer både individer och företag i att fatta välinformerade beslut. Tydliga AB(559072-0834) är dotterbolag till Free Broker Group i Norden AB (559037-5258) som i sin tur ägs till 100% av Tydligas anställda och medlemmar.

Upphandling

Genom vårt proaktiva arbete med att upphandla förmånliga villkor och avgifter för våra medlemmar, garanterar vi att både medlemmar och partners kan erbjuda enastående kvalitet till sina kunder.

Vi drar fördel av vår omfattande medlemsbas och medlemmarnas expertis för att förhandla fram de optimala lösningarna med förmånliga villkor och konkurrenskraftiga priser. Med över 400 medlemmar innehar vi en fördelaktig förhandlingsposition, vilket ger oss den styrka vi behöver för att främja förändringar som gynnar våra medlemmars kunders intressen.

  • Starka förmåner och villkor
  • Låga kostnader och avgifter
  • Smidig hantering
  • Hög flexibilitet

Utbildning

På Tydliga, värdesätter vi ständig kompetensutveckling. I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter, prioriterar vi att alltid hålla våra medlemmar i framkant.

Kraven för försäkringsdistribution är krävande och ständigt växande. Därför ordnar vi på Tydliga relevanta utbildningsmöjligheter, kontinuerliga webinarier och praktiska kurser för våra medlemmar, vilket säkerställer deras förmåga att erbjuda bästa möjliga service till kunderna.

Utveckling

Vi på Tydliga driver finans- och försäkringsbranschen framåt med nyskapande idéer och kundfokuserade lösningar.

På Tydliga brinner vi för att skapa lösningar som verkligen gör en påtaglig skillnad för våra medlemmar och deras kunder. Vi är aktiva lyssnare när det kommer till våra medlemmars värdefulla insikter, förmedlares kreativa ideér och assistenters erfarenheter. Genom att förstå deras behov strävar vi efter att på ett innovativt sätt tillgodose dem. Våra digitala verktyg förenklar avsevärt annars krångliga försäkringsprocesser och pensionsadministration för förmedlarbolag, deras kundföretag och individer.

Regelefterlevnad

Tydliga engagerar sig för att stödja sina medlemmar i att upprätthålla regelefterlevnad. Genom kontinuerlig utbildning och vägledning säkerställer vi att våra medlemmar har den nödvändiga kunskapen för att följa alla regelverk.

Vi tillhandahåller också anpassade verktyg och dokumentationsstöd för att underlätta korrekt och transparent affärsverksamhet. Genom våra interna granskningsprocesser, riktlinjer och vägledningar hjälper vi medlemmarna att agera i kundernas bästa intresse. Tydliga är dedikerade till att vara en pålitlig partner som underlättar efterlevnad av regelverk för våra medlemmar.

Support

Att driva ett förmedlingsbolag är krävande och vi strävar efter att våra medlemmar känner att Tydliga är deras pålitliga stöd längs vägen.

Våra medlemmar och partners arbetar målmedvetet för att uppfylla kundernas behov med de mest lämpliga lösningarna. På Tydliga följer vi med hela vägen – från omfattande villkortsjämförelseverktyg till konceptutveckling och vägledning.

Administration

Vår administrativa service utmärks av omsorg och personligt bemötande, och våra moderna digitala administrationssystem håller högsta kvalitet.

På Tydliga tar vi hand om administrationen av en omfattande mängd försäkringslösningar för våra kunders bekvämlighet. Vi strävar ständigt efter att erbjuda en smidig och effektiv administrativ process som underlättar för både våra medlemmar och deras kunder, vilket gör försäkringshanteringen enklare och mer effektiv.

Tydliga Partners

Tydliga Partners AB, organisationsnummer 556938-7169, är ett helägt dotterbolag till Tydliga.

Konceptet ”Tydliga Partners” gör det möjligt för Tydligas medlemmar att släppa det egna förmedlarbolagets varumärke och ta steget fullt ut in i vår organisation. Tydliga Partners är ett tekniskt nytänkande förmedlarbolag som erbjuder kvalificerad rådgivning inom placering & försäkring till dig som kund från ett eller flera försäkringsföretag. Det innebär att vi inte genom avtal eller dylikt är bundna av att distribuera försäkringar från endast ett fåtal försäkringsgivare.

Bolaget är tillståndspliktigt och står under tillsyn av Finansinspektionen. Verksamheten är styrd av flera olika lagar och föreskrifter, till exempel lagen om försäkringsdistribution, marknadsföringslagen, distansavtalslagen och föreskrifter från Finansinspektionen.

Gå till Tydliga Partners

Merapension AB

Merapension i Sverige AB, organisationsnummer 556996-2755, ägs och utvecklas till 50% av Tydliga och 50% av de anställda på Merapension.

Merapension är en oberoende och digital pensionsrådgivningstjänst som hjälper kunderna att placera sina pensionspengar i fonder som passar individen bäst utifrån ålder och riskbenägenhet.

Gå till Merapension

Tydligas Hållbarhetsarbete

Hållbarhet är inte bara en ”viktig fråga”. Det är en förutsättning för planeten och således människans överlevnad. Hittills har handlingar i linje med hållbarhet väldigt ofta varit frivilliga på eget initiativ, eller genom överenskommelser länder emellan såsom Parisavtalet. Successivt i takt med att gemene man förstår vikten av att stävja den pågående klimatkrisen, ersätts frivilliga handlingar med tvingande lagar. Detta gäller även den finansiella marknaden och vår rådgivning till dig.

Begreppet hållbarhet omfattar miljöaspekter, sociala aspekter och företagsstyrningsaspekter. En hållbarhetsrisk är till exempel en miljörelaterad händelse som skulle kunna få en betydande negativ påverkan på din investerings värde. Hållbarhetsfaktorer är miljörelaterade, sociala och personrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor.

Vi har idag dessvärre ingen möjlighet att ta hänsyn till negativa effekter utifrån hållbarhetsfaktorer eller att beakta hållbarhetsrisker när vi väljer ut vilka produkter vi kan komma att rekommendera dig. I takt med nya standarder (taxonomier) från EU och harmonisering av hållbarhetsrapportering, blir våra möjligheter att integrera detta i vår rådgivning till dig bättre. Vår ambition är att i takt med möjligheterna utveckla vårt arbete med hållbarhet i vår rådgivning till dig.

Vi har en ersättningspolicy som reglerar på vilket sätt våra anställda får ersättning för det arbete de utför. I och med att vi inte har integrerat hållbarhetsrisker eller negativa effekter på hållbarhetsfaktorer i vår försäkringsdistribution påverkar det inte vår ersättningspolicy till våra försäkringsförmedlare.

Intresserad av att bli en del av tydliga?

Hitta i en rådgivare i din närhet med Tydligas stora nätverk av professionella försäkringsförmedlare och investeringsrådgivare. Optimera ditt försäkringsskydd eller din placering genom skräddarsydda lösningar som passar dina behov och önskemål.

Kontakta oss

Tydliga AB - Sveriges förmedlarorganisation där kunderna får tydliga råd om placering och försäkring