Tjänster

Tydlig rådgivning av försäkring och placering

Oavsett om din verksamhet är som en välslipad kugghjulsmaskin eller en kreativ konstnär på framfart är du varmt välkommen till oss! Genom våra förmedlare och partners får du ekonomisk rådgivning anpassad efter dina behov och utmaningar och hjälp att fatta välgrundade försäkringsbeslut. Vi är här för att göra den ekonomiska djungeln lite mer hanterbar - lite tydligare!

Försäkringsrådgivning

Företagsförsäkring

Att ha rätt företagsförsäkringar ger ekonomisk trygghet och hjälper företag
att hantera kostnader som kan uppstå vid olika skador, olyckor och
tredjepartsanspråk. Med lämpligt försäkringsskydd kan företagare känna sig
säkrare och fokusera på att driva sin verksamhet utan ständig oro för
oförutsedda händelser.

 • Egendom
 • Entreprenad
 • Avbrott
 • VD- och styrelseansvar
 • Fordon, transporter
 • Cyberrisker
 • Yrkestrafik
 • Kreditrisker
 • Bedrägeri- och bolagsrisker
 • Tjänsteresor

Utan lämpliga företagsförsäkringar riskerar företag ekonomiska svårigheter
vid oförutsedda händelser som brand, stöld, skadegörelse eller juridiska
anspråk. Kostnaderna kan då tynga företagets ekonomi och påverka dess
överlevnad på sikt.

Företagsförsäkringar utgör ett väsentligt skydd mot diverse risker och osäkerheter. Genom att ha rätt försäkringar på plats kan företagare vara trygga med att deras verksamhet är väl skyddad och att de är rustade att möta utmaningar som kan dyka upp på deras väg. 

Hitta en rådgivare inom företagsförsäkring

Gruppförsäkring

Som en del av en större grupp kan era medarbetare få betydligt bättre villkor i bland annat sin sjukvårdsförsäkring, livförsäkring och olycksfallsförsäkring. Vår omfattande kundbas ger oss den nödvändiga förhandlingsstyrkan för att erbjuda ett förmånligt skydd. I en gruppförsäkring fördelas försäkrings-bolagens risker över en bredare grupp, vilket ger individen möjligheten att bland annat förenkla och sänka hälsokraven. Detta skapar i sin tur en större möjlighet för fler att teckna viktiga försäkringsskydd.

 • Livförsäkring
 • Sjukvård
 • Olycksfall
 • Sjuk- och olycksfall
 • Barn- och ungdom
 • Allvarlig sjukdom
Hitta en rådgivare inom gruppförsäkring

Pensionsrådgivning

Tjänstepension

Tydliga upphandlar och utvecklar förmånliga pensionslösningar, och våra
förmedlare och partners agerar som er strategiska partner för att hitta ett
upplägg som gynnar både företaget och medarbetarna. Genom våra
pensionsplaner får ni tillgång till ett omfattande utbud av produkter med
många valmöjligheter, konkurrenskraftiga villkor för skyddsförsäkringar och
sparandelösningar, effektiv administration och hög flexibilitet, samt individanpassad rådgivning.

 • Kvalitativt utbud
 • Smidig administration
 • Låga avgifter
 • Hög flexibilitet

Pensionsförvaltning

Inom Tydliga arbetar många av våra förmedlare dedikerat med pensionsförvaltning för att säkerställa en trygg och stabil ekonomisk framtid för deras kunder. Våra förmedlare och partners har möjlighet att använda sig av olika pensionsprodukter från olika leverantörer på marknaden, vilket ger dem flexibilitet att välja de förvaltningsstrategier som passar kunden bäst.

Tydligas förmedlare utmärker sig även på den svenska marknaden med sin
unika möjlighet att erbjuda oberoende och digital pensionsrådgivning. Med
Tydligas egenutvecklade pensionstjänst “Merapension,” kan kunden enkelt
och pedagogiskt besvara frågor om sin riskbenägenhet och hållbarhetspreferenser. Därefter erhåller kunden rådgivning om en eller flera individanpassade och smarta pensionsportföljer, allt för att skapa de bästa möjliga förutsättningar för en god pension.

Personförsäkring

Inom våra tjänstepensionsplaner finns omfattande försäkringsskydd som skapar en extra trygghet för era anställda i olika livssituationer. Dessa skydd är utformade för att stödja medarbetarna vid händelser som sjukdom, olycksfall eller andra oväntade händelser. Vi strävar efter att erbjuda skräddarsydda lösningar som säkerställer att era anställda känner sig trygga och skyddade i sin tjänstepensionsplan.

 • Sjukförsäkring
 • Rehabilitering
 • Samtalsstöd, e-vård
 • Premiebefrielseförsäkring
 • Efterlevandeskydd
 • Återbetalningsskydd
Hitta en pensionsrådgivare

Investeringsrådgivning

En investeringsrådgivare som är ansluten till Tydliga är expert inom sitt område och ger råd om hur deras kunder bäst kan investera sina
pengar. De har djup kunskap om finansmarknaderna och kan hjälpa till med att skapa en investeringsstrategi som är anpassad till kundens mål och risktolerans. Fördelarna med att anlita en investeringsrådgivare är många: tillgång till erfarenhet och expertis, hjälp med mål och planering, riskhantering, diversifiering av investeringar, aktiv förvaltning av portföljen, tidsbesparing för kunden och säkerställande att gällande regelverk följs för att skydda kundens intresse. På detta sätt kan våra anslutna investeringsrådgivare hjälpa sina kunder att fatta välgrundade beslut och maximera avkastningen i sina investeringar.

Våra rådgivare är fria att nyttja hela marknadens utbud för att hitta de mest passande placeringarna som möter kundens mål och önskemål.

Hos Tydliga har våra anslutna investeringsrådgivare friheten att välja det värdepappersbolag som bäst passar deras kunders behov. Våra rådgivare har möjlighet att utföra investeringsrådgivning som täcker värdepappersfonder, alternativa investeringsfonder och andra finansiella instrument inom värdepappersdepå eller ISK.

När det kommer till att förvalta och placera kapital, är det klokt att anlita en tydlig och professionell investeringsrådgivare. En fristående expert med tillgång till hela marknaden kan hjälpa dig att analysera din risktolerans, mål och tidsramar för att skapa en skräddarsydd investeringsstrategi som passar dina individuella behov och önskemål.