Förmedlare & Partners

Vi erbjuder via våra förmedlare och partners

Med en stark närvaro på över 60 orter och 130 lokalkontor har våra 400 medlemmar, inklusive försäkringsförmedlare, assistenter och investeringsrådgivare, representerat över 300 000 kunder. Tillsammans genererar vi imponerande 7 miljarder kronor i premier till spar- och försäkringsbolag.

Förmedlarbolag och Partners

​​​För att bli en del av Tydliga ska förmedlarna bland annat omfattas av ett tillstånd hos Finansinspektionen, ha licens från InsureSec och medlemskap i Svenska Försäkringsförmedlares Förening (SFM). Detta innebär löpande utbildningar, regelbunden revision och årliga kunskapsprov. I tillägg till de krav som ställs i lagen ska våra medlemmar också klara kontroller i flertalet myndighetsregister samt referensrundan hos marknadens aktörer. Medlemmarnas försäkringsförmedling regleras ytterst genom lagen om försäkringsdistribution. Medlemmen kan också komma att uppträda som ett anknutet ombud till ett värdepappersbolag och erbjuda dig investeringsrådgivning om finansiella instrument. En sådan rådgivning regleras ytterst genom lagen om värdepappersmarknaden.