Produkter

Tecknas via våra medlemmar och partners

Tydliga upphandlar skräddarsydda spar- och försäkringsprodukter som passar alla olika typer av kunder. Utgångspunkten är alltid att försäkringsprodukten i fråga är efterfrågad och att den skapar mervärde för förmedlarbolagen. Våra produkter har fördelaktiga villkor och låga avgifter för våra kunder och försäkringsbolagens skadehanteringsprocess analyseras noggrant. Genom vårt omfattande nätverk och expertis strävar vi efter att erbjuda förmedlarnas kunder produkter som inte bara skyddar, utan även
optimerar den ekonomiska resan och ger trygghet för framtiden.

Gruppförsäkringar

Tillsammans med styrkan från våra medlemmar förhandlar och utvecklar Tydliga gruppförsäkringslösningar med förmånliga villkor och låga priser, för att kunna erbjuda det bästa och mest lämpade skyddet till varje unik kund.

Vad är en gruppförsäkring?

Som en del av en större grupp kan era medarbetare få betydligt bättre
villkor i bland annat sin sjukvårdsförsäkring, livförsäkring och olycksfallsförsäkring. Vår omfattande kundbas ger oss den nödvändiga förhandlingsstyrkan för att erbjuda ett förmånligt skydd. I en gruppförsäkring fördelas försäkringsbolagens risker över en bredd grupp, vilket ger individen möjligheten att bland annat förenkla och sänka hälsokraven. Detta skapar i sin tur en större möjlighet för fler att teckna viktiga försäkringsskydd.

En värdefull förmån

Våra gruppförsäkringar kombinerar modern teknik med omfattande försäkringsvolymer för att skapa unika mervärden för våra kunder. Oavsett storlek har vi en skräddarsydd lösning att erbjuda – från enskilda företag till Sveriges största organisationer. För större grupper har vi utformat en flexibel grupplösning som kan anpassas efter varje företags eller organisations individuella behov, från försäkringsutbud till visuell presentation.

Dessa gruppförsäkringar utgör en utmärkt komplettering till övriga försäkringar som kan vara etablerade genom kollektivavtal eller fackliga avtal. Våra förmånliga gruppförsäkringar inkluderar även möjligheten att medförsäkra familjemedlemmar – en aspekt som ger medarbetaren ännu större värde av förmånen.

 

Livförsäkring

En livförsäkring ger viktig ekonomisk trygghet för familjen om det värsta skulle inträffa. Försäkringen ger en ersättning som ska hjälpa den efterlevande med kostnader som boende, utbildning och skulder. 

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring tecknar du för att försäkra dig om att få ekonomisk kompensation ifall att du drabbas av en skada till följd av en olycka. Många är olycksfallsförsäkrade genom arbetet, men dessa gäller sällan under fritiden.

Sjuk- och Olycksfallsförsäkring

En sjuk- och olycksfallsförsäkring är som en helförsäkring för vuxna och ger ekonomisk kompensation ifall att du drabbas av skada till följd av olycka eller vid sjukdom. Ett viktigt komplement till övrig försäkringar

Sjukförsäkring

En sjukförsäkring är en försäkring som tryggar ekonomin om du skulle råka ut för en långtidssjukskrivning. Den täcker upp för förlorad arbetsinkomst som är på grund av sjukdom, kroppskada eller dylikt. 

Sjukvårdsförsäkring

Med en sjukvårdsförsäkring erhåller försäkrad snabb vård när den behöver det. Sjukvårdsförsäkringen ger snabb tillgång till planerad vård inom ett rikstäckande privat vårdgivarnätverk utan långa väntetider.

Barn- och ungdomsförsäkring

Vanligtvis gäller inte de försäkringar som barn och unga har vi förskolan/skolan på deras fritid. Därför är det bra att teckna en barn- och ungdomsförsäkring som kan ge ekonomisk ersättning om något oförutsett inträffar.

Dessa, och många fler upphandlade gruppförsäkringar finns via din lokala Tydliga rådgivare. Vill du veta mer?

Kontakta oss

Liv och Pension

Tillsammans med kraften från våra medlemmar förhandlar och formar vi tydliga lösningar för liv och pension. Med förmånliga villkor och konkurrenskraftiga priser strävar vi efter att erbjuda det optimala och mest anpassade skyddet för varje individuell kund.  

Tjänstepension

Tjänstepension är en betydelsefull förmån som representerar medarbetarens framtida inkomst. En välgjord tjänstepensionslösning är även avgörande för företag som vill stärka sitt arbetsgivarvarumärke och attrahera samt behålla värdefull kompetens. Som er strategiska partner inom tjänstepension arbetar vi för att skapa en skräddarsydd och fördelaktig pensionslösning, till nytta för både er och era medarbetare.

Digitala pensionsverktyg

Tydliga är i framkant digital utveckling och satsar intensivt på att skapa och förbättra verktyg som främjar en hög servicenivå gentemot våra rådgivare, assistenter och deras kunder. Vi strävar efter att vara proaktiva och erbjuda innovativa lösningar som förbättrar, förenklar och effektiviserar rådgivarnas arbete och kundernas ekonomi. När du väljer Rådgivare som är anslutna till Tydliga får du och dina medarbetare tillgång till pedagogiska digitala verktyg. Dessa verktyg är utformade för att göra komplexa ämnen enkla och underlättar pensionsadministrationen, vilket hjälper dig att vara ett pålitligt stöd för dina medarbetare.

Medarbetarens hälsa och trygghet

För varje företagsledare är det avgörande att säkerställa adekvat skydd och förebyggande åtgärder för personalens välbefinnande och företagets kontinuitet. Utöver tjänstepension är en noggrann översyn av sjukförsäkring, premiebefrielseförsäkring samt övervägande av en rehabiliteringsförsäkring som hälsoförstärkande alternativ av yttersta vikt. Dessa åtgärder inte bara stärker ditt varumärke som arbetsgivare, utan skapar också trygghet och långsiktig stabilitet för både företaget och dess anställda.

Löneväxling

Löneväxling innebär att medarbetaren avsätter en del av sin bruttolön mot ökad tjänstepension. Förmånen kan göra stor skillnad för den enskilde utan att det behöver kosta något extra för er som arbetsgivare.

Våra tjänstepensionsprodukter

Flexplan

Vår pensionsplan ”Flexplan” erbjuder ett brett utbud med stora valmöjligheter. Medarbetarna får en heltäckande lösning med stor valfrihet medan företaget kan reducera sitt administrativa arbete.

Merapension

Merapension är en digital och helt oberoende rådgivningstjänst som hjälper dig som kund att enkelt skaffa rätt fonder, bygga smarta fondportföljer och bäddar för ett bättre pensionssparande. 

Exempel på Livförsäkringar

Sjukförsäkring

Men en Sjukförsäkring tecknad mot din lön erhåller du en skattefri utbetalning varje månad, om du inte kan arbeta på grund av sjukdom eller olycksfall. Pengarna betalas normalt ut efter 3 månaders sjukdom.

Premiebefrielseförsäkring

Premiebefrielseförsäkringen är en värdefull försäkring som säkerställer att den anställdas pensionssparande fortsätter även om arbetsförmågan påverkas av sjukdom eller skada.

Efterlevandepension

Efterlevandepension ger ekonomisk trygghet till familjen vid oväntade händelser. Genom att inkludera det i tjänstepensionen skapas ett omfattande skydd för nära och kära - viktigt för att säkerställa en trygg framtid.

Tjänstegruppliv (TGL)

TGL ger ekonomisk trygghet till familjen vid oväntade händelser. Genom att inkludera det i tjänstepensionen skapas ett omfattande skydd för nära och kära, vilket är särskilt lämpligt för dem som vill säkerställa en trygg framtid.

Ta reda på vilka lösningar som passar ert företag allra bäst!

Kontakta oss

Sakförsäkringar

Genom styrkan från våra medlemmar förhandlar och skapar vi tydliga lösningar för sakförsäkringar, såsom företagsförsäkringar och ansvarsförsäkringar. Med förmånliga villkor och konkurrenskraftiga priser strävar vi efter att erbjuda det bästa skyddet.  

Företagets försäkringsskydd

Företagsförsäkringar är viktiga skyddsåtgärder för företag mot olika risker och skador som kan påverka verksamheten. Dessa försäkringar inkluderar olika typer av täckning, såsom egendomsförsäkringar, ansvarsförsäkringar, och arbetsgivareansvarsförsäkringar, beroende på företagets specifika behov.

Fördelarna med rätt företagsförsäkringar är många. De ger ekonomisk trygghet och hjälper företag att hantera kostnaderna som kan uppstå till följd av olika skador, olyckor, och anspråk från tredje part. Med rätt försäkringar kan företagare känna sig säkrare och fokusera på att driva sin verksamhet utan att ständigt oroa sig för oförutsedda händelser.

Att inte ha rätt företagsförsäkringar kan medföra allvarliga risker. Företag kan hamna i ekonomiska svårigheter om de inte har försäkringsskydd för olika händelser, såsom brand, stöld, skadegörelse, eller rättsliga anspråk. Det kan leda till att företaget måste bära alla kostnader själva, vilket kan påverka ekonomin och överlevnaden på lång sikt.

Sammanfattningsvis är företagsförsäkringar ett nödvändigt verktyg för att skydda företag mot olika risker och osäkerheter. Genom att ha rätt försäkringar på plats kan företagare säkerställa att deras verksamhet är väl skyddad och att de är redo att hantera olika utmaningar som kan uppstå längs vägen.

Rätt idag, Trygg i morgon

Vi vet vilka risker ett företag och dess styrelse exponeras för. Genom våra upphandlingar kan medlemmarna erbjuda skräddarsydda företagsförsäkringar oavsett bransch, från hela marknadens försäkringsutbud till generösa anslutningsvillkor. Tack vare vår kundvolym, får vi den förhandlingskraft som krävs för att pressa priset på din företagsförsäkring. Med vår betydande kundvolym kan vi förhandla fram konkurrenskraftiga priser för din företagsförsäkring. Skydda ditt företag mot brand, naturskador, stöld, skadegörelse, rån och inbrott med en egendomsförsäkring. Den täcker viktiga tillgångar som datorer, verktyg, maskiner med mera – allt som är essentiellt för verksamheten.

Några av Tydligas SAK produkter

Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkring ger skydd vid skadeståndskrav från tredje part, vilket säkerställer att företaget kan hantera eventuella ekonomiska konsekvenser av skador eller olyckor som kan inträffa i verksamheten.

Sjukavbrott

Sjukavbrottsförsäkring ger ekonomiskt skydd vid verksamhetsstörningar på grund av sjukdom eller skada hos nyckelpersoner. Med en avbrottsförsäkring har din rörelse ett skydd som bidrar till att täcka de fasta kostnaderna.

Entreprenad

Entreprenadförsäkring ger skydd för skador på material, arbetsplats eller tredje part under bygg- och installationsprojekt. Detta medför en lägre risken för kostsamma ekonomiska förluster.

Fordon

Fordonsförsäkring skyddar företagets fordon mot skador, stölder och ansvar gentemot tredje part, vilket säkerställer smidig verksamhet och minimerar potentiella ekonomiska risker.

Tjänsteresa

Tjänstereseförsäkring ger trygghet för medarbetare vid tjänsteresor genom att täcka sjukdom, olycksfall och förlorad egendom, vilket säkerställer säkerhet och välbefinnande under arbetsresor.

Bedrägeri- och bolagsskydd

Bedrägeri- och bolagsskyddsförsäkring skyddar mot ekonomisk förlust vid bedrägeri eller oegentligheter, vilket ger företaget säkerhet och möjlighet att hantera eventuella förluster och bevara förtroendet.

Inkomstskydd för medarbetare

Inkomstförsäkring för medarbetare ger ekonomiskt skydd vid inkomstbortfall på grund av sjukdom eller olycksfall, vilket skapar trygghet och stabilitet för medarbetarna och deras familjer.

Ta reda på vilka lösningar som passar ert företag allra bäst!

Kontakta oss

Spar och placering

Vårt fokus ligger på att skapa spar- och placeringslösningar som motsvarar våra medlemmars behov och främjar en trygg och framgångsrik ekonomisk framtid.

Placering och förvaltning

Vi stödjer dig som företagsägare och privatperson att fatta välgrundade beslut som påverkar din eller företagets ekonomi. Inom Tydligas omfattande nätverk finns specialkunskaper inom kapitalförvaltning, pension, försäkring och finansiell planering. När det kommer till att förvalta och placera kapital, är det klokt att anlita en professionell fristående investeringsrådgivare. En expert kan hjälpa dig att analysera din risktolerans, mål och tidsramar för att skapa en skräddarsydd investeringsstrategi som passar dina individuella behov och önskemål. Våra rådgivare strävar efter att vara tydliga och skapa trygghet och potential till långsiktig ekonomisk framgång.

Investeringsrådgivning

Som medlem hos Tydliga kan våra investeringsrådgivare agera som anknutna ombud inom ett värdepappersbolag. Våra rådgivare har friheten att välja det värdepappersbolag som bäst passar behoven hos våra kunder. Denna anslutning ger våra rådgivare möjlighet att utföra investeringsrådgivning som täcker värdepappersfonder, alternativa investeringsfonder och andra finansiella instrument inom värdepappersdepå eller ISK. Genom att vara oberoende och fria kan våra rådgivare använda hela marknadens utbud för att hitta de mest passande placeringarna som möter kundens mål och önskemål.

Pensionsförvaltning

Inom Tydliga arbetar många av våra medlemmar dedikerat med pensionsförvaltning för att säkerställa en trygg och stabil ekonomisk framtid deras kunder. Våra medlemmar och partners har möjlighet att använda sig av olika pensionsprodukter från olika leverantörer på marknaden, vilket ger dem flexibilitet att välja de förvaltningsstrategier som bäst passar kundens behov och avkastningsmål - för att skapa den bästa förutsättningen till en god pension.

Tydligas exklusiva sparprodukter

Tydliga Kapitalförsäkring

Tydliga upphandlade kapitalförsäkring ger extra gynnsamma villkor och avgifter för våra medlemmars kunder och möjliggör en  väldiversifierad portfölj, professionell förvaltning och skatteeffektivitet.

Tydliga depåer

En expert tar hand om placeringar och investeringar åt dig. Fördelarna inkluderar professionell expertis, diversifiering av portföljen, regelbunden övervakning och anpassning av investeringarna efter marknadsförändringar.

Spartorget

Spartorget är en exklusiv platform som tillhandahåller information om och från svenska och utländska fondbolag. På Spartorget kan kunder till Tydligas rådgivare utforska aktuella nyheter, intressanta fonder och skräddarsydda portföljer m.m.

Merapension

Merapension är en digital och helt oberoende rådgivningstjänst som hjälper dig som kund att enkelt skaffa rätt fonder, bygga smarta fondportföljer och bäddar för ett bättre pensionssparande. 

Ta reda på vilka lösningar som passar ert företag allra bäst!

Kontakta oss