Spara och Placera

Vi erbjuder rådgivning till både företag och privatpersoner som vill förbättra sitt sparande och sina placeringar. Du har många alternativ att välja bland när det kommer till hur du ska placera och förvalta ditt sparande.

Dessutom får ni ett sparande med en bra kombination av risktagande och avkastningsmöjligheter, oavsett om ni sparar på kort eller lång sikt.

Till vår hjälp har våra investeringsrådgivare ett avancerat rådgivningsverktyg.
 
 • Investeringsrådgivning
 • Förmögenhetsförvaltning
 • Fonder
 • Tjänstepensioner
 • Privat pensionssparande
 • Obligationer
 • Sparande till barn

 

 

 

För dig Privat

Med vår rådgivning och analys får du och din familj rätt försäkringsskydd.  Vilka försäkringar och sparformer som är rätt för dig och din familj beror på faktorer som ålder, kön, familjesituation, privatekonomi, riskbenägenhet, behov och önskemål. Vi lägger mycket arbete på att förstå din situation och dina behov innan vi ger råd.
 
 • Livförsäkringar
 • Olycksfallsförsäkringar
 • Sjukförsäkringar
 • Sjukvårdsförsäkringar
 • Barnförsäkringar

För Arbetsgivaren

Vår rådgivning stöder ditt företag i alla pensions- och försäkringsfrågor. Med utgångspunkt från er situation, behov och ambitionsnivå kommer vi tillsammans fram till hur lösningen ska utformas för medarbetarna.
 
 • Pensionspolicy
 • Pensionsplaner
 • Löneväxling
 • Sjukvårdsförsäkringar
 • Gruppförsäkringar
 • Rådgivning till anställd

För ditt Företag 

Företag exponeras mot olika risker i sin dagliga verksamhet, våra sakrådgivare är experter på risker
som man kan försäkra sig mot. Vi hjälper företag att utforma ett optimalt försäkringsskydd utifrån deras behov och önskemål.
 
 • Ansvarsförsäkringar
 • VD och styrelseansvar
 • Konsult- och rådgivaransvar
 • Egendom- och avbrottsförsäkringar
 • Entreprenadförsäkringar
 • Motorfordonsförsäkringar
 • Transportförsäkringar
 • Tjänstereseförsäkringar
 • Förmögenhetsbrott