Våra medlemmar

Våra 400 försäkringsförmedlare, investeringsrådgivare och assistenter är fria. De är medlemmar och inte anställda i Tydliga. Det innebär att de kan jämföra produkterna från oss med andra aktörer och låta dig som kund välja.

​​​För att beviljas medlemskap i Tydliga ska rådgivarna omfattas av ett tillstånd hos Finansinspektionen, ha licens från InsureSec och medlemskap i Svenska Försäkringsförmedlares Förening (SFM). Detta innebär löpande utbildningar, regelbunden revision och årliga kunskapsprov.

I tillägg till de krav som ställs i lagen ska våra medlemmar också klara kontroller i flertalet myndighetsregister samt referensrundan hos marknadens aktörer.

Medlemmarnas försäkringsförmedling regleras ytterst genom lagen om försäkringsdistribution. Medlemmen kan också komma att uppträda som ett anknutet ombud till ett värdepappersbolag och erbjuda dig investeringsrådgivning om finansiella instrument. En sådan rådgivning regleras ytterst genom lagen om värdepappersmarknaden.

 

Är du intresserad av att bli en av oss på Tydliga?
Kontakta oss på Team Affär.

 

Team Affär

 

4724.tydliga_webb_002.234x.jpg

 

Håkan Hellqvist

Team Affär Liv

073-087 48 44
hakan.hellqvist@tydliga.se

4747.tydliga_webb_004_kopia.234x.jpg

 

Hans Jonsson

Team Affär Liv

070-210 30 00
hans.jonsson@tydliga.se

4723.tydliga_webb_048.234x.jpg

 

Per Bryner

Team Affär Sak

070-492 35 74
per.bryner@tydliga.se