Odin Fonder          

ODIN Fonder är en aktiv, ansvarsfull och långsiktig fondförvaltare som grundades 1990. På uppdrag av våra andelsägare jobbar vi hårt varje dag för att skapa värde för framtiden.

ODIN är en av Nordens största fondförvaltare. Bolaget är ett helägt dotterbolag till SpareBank 1 Gruppen AS i Norge. ODIN har i dag kontor i Oslo, Stockholm, Göteborg och Helsingfors. Våra aktiefonder är godkända för distribution i Norge, Sverige, Finland och Holland.

ODIN bildades 1990 under namnet Independent Fund Management. Målet var att erbjuda förvaltning av aktiefonder över hela Norden. Grundarna, svenska Peter Edwall och norska Petter Goldenheim, såg möjligheter i marknaden för en långsiktigt, värdeorienterad förvaltning. Den indexoberoende och värdebaserade investeringsfilosofin var grunden till affärsidén och den lever fortfarande hos ODIN.

 

Vår vision och våra värderingar

ODIN skapar värde för framtiden.

Vi arbetar med värdeskapande på alla nivåer i organisationen.

• Vi skapar värde för våra andelsägare genom aktiv och ansvarsfull förvaltning.

• Vi skapar värde för våra anställda genom fokus på personlig och yrkesmässig utveckling.

• Vi skapar värde för våra ägare genom goda resultat.

Vår vision och våra värderingar kan sammanfattas med fyra ord som också ligger till grund för företagets identitet och varumärke:

Värdeskapande – vi skall leverera god avkastning över tid.

Kompetent – vi skall ha garanterad kunskap och kvalitet på alla nivåer i organisationen.

Kundorientering – vi skall förstå och lösa kundernas behov.

Engagemang – vi skall arbeta mot gemensamma mål och ge våra kunder bästa möjliga service.

 

             3572.Odin_partner.358x.png

Hel- och halvårsrapporter
Blankettcenter

 

Kontaktperson:

Zeljko Milic

 070-585 96 63

 zeljko.milic@odinfonder.se