Lannebo Fonder        

Lannebo Fonder är ett fristående, kundorienterat fondbolag som bedriver aktiv förvaltning inom områden och branscher där bolaget besitter en hög förvaltarkompetens

Vi förvaltar privatpersoners och organisationers pengar med målet att generera en så hög avkastning som möjligt till en rimlig risk. Vi investerar endast i det vi verkligen förstår och i det vi bedömer kommer generera en bra avkastning. Inför varje investering görs en grundlig analys och noggrann riskbedömning. Våra förvaltare har lång erfarenhet och är självständiga i sin investeringsprocess. Förvaltarna sparar i sina egna fonder för att öka incitamentet att skapa ett så bra resultat som möjligt.

År 2013 anslöt vi oss till FN:s direktiv för ansvarsfulla investeringar (PRI). Som stor ägare i många bolag har vi goda möjligheter och ett stort ansvar att påverka bolagen och vi träffar regelbundet bolagens ledande befattningshavare. Vi deltar också i valberedningsarbetet i cirka 30 bolag per år.

Lannebo Fonder har framgångsrikt förvaltat fonder sedan år 2000 då det startades av Anders Lannebo tillsammans med en grupp välmeriterade fondförvaltare. Framgångarna har blivit uppmärksammade vid ett flertal tillfällen genom en rad utmärkelser. Viktigare än alla utmärkelser är emellertid det förtroende som våra kunder har givit oss genom att låta oss förvalta deras pengar.

 

4372.Lannebo_partner.358x.png

Fondbestämmelser
Kundtidning

 

Kontaktperson:

Daniel Sundqvist

 070-440 10 81

 daniel.sundqvist@lannebofonder.se