Cicero Fonder       

Vår affärsidé är att vara ett svenskt, oberoende, analysdrivet fondbolag med några få fonder i huvudsak med inriktning mot Norden. För länder utanför Norden erbjuder vi ett antal allokeringsfonder samt indexfonder på tillväxtmarknader. I dagsläget är vi 16 personer på Cicero Fonder och har drygt 8 under förvaltning i våra 10 fonder.

Aktiv Förvaltning - Vi erbjuder en analysdriven aktiv förvaltning i ett sammansvetsat team, där korta beslutsvägar möjliggör snabba investeringsbeslut när marknadsutvecklingen så kräver. Fondutbudet kompletteras med kostnadseffektiva indexfonder på utvalda tillväxtmarknader.

Risktänkande - Vår investeringsfilosofi präglas av ett väl avvägt risktagande med fokus på ett bevarande av kapitalet och en långsiktigt god värdetillväxt.

Hållbara placeringar - Vi är övertygade om att bolag som drivs långsiktigt hållbart är de bolag som kommer att gynna våra andelsägare i form av bra avkastning över tid.

Samtliga Cicero fonder undviker placeringar i bolag som bryter mot vedertagna FN-konventioner och internationella normer. Ett flertal fonder har dessutom SRI-kriterier avseende vissa branscher. Sedan december 2015 är Cicero Fonder anslutna till UN PRI.

Erfarenhet - Förvaltningsteamet består av 6 personer med en sammantagen branscherfarenhet på över 100 år.

 

4370.Cicero.358x.png

Månadsrapporter
Blankettcenter

 

Kontaktperson:

Fredrik Peters

 070-999 93 85

 fredrik.peters@cicerofonder.se