PriorNilsson          

Historien börjar våren 1990 när Torgny Prior och PO Nilsson träffas för första gången och tillsammans utvecklar en framgångsrik affärsrelation kring förvaltningen av Riksbankens Jubileumsfond medel. Mellan 1997 och 2001 var den svenska aktieportföljens utveckling i Riksbankens Jubileumsfond plus 160 procent mot jämförelseindex plus 71 procent. Inte under något enstaka år under denna tid understeg förvaltningen av portföljen jämförelseindex. Torgny och PO fann att de delade uppfattning att optimal kapitalförvaltning av andras tillgångar och medel kräver ett starkt fokus på engagemang och långsiktighet för att kunna bedrivas på ett professionellt och ansvarsfullt sätt.

År 2002 beslutar sig Torgny och PO att grunda Prior&Nilsson Fond och Kapitalförvaltning AB (PriorNilsson). Den första hedgefonden fick namnet Yield, som är det engelska ordet för avkastning och skörd, och fyra år senare kom hedgefonden Idea. I oktober 2012 skapades Sverige Aktiv, en värdepappersfond som investerar i svenska aktier. Sverige Aktiv är ett avstamp ur en framgångsrik diskretionär produkt. Vår fjärde fond Realinvest startades i september 2013. Genom fonden får man en prisbelönt aktivt förvaltad branschfond som investerar i svenska och globala bolag med hög andel reala tillgångar såsom skog, råvaror, kraft och fastigheter. Smart Global såg dagens ljus i mars 2017 och förvaltare är Martin Lindqvist. Det är en modellbaserad global aktiefond som investerar i en portfölj på mellan 80 till 120 bolag, som har haft minst 15 år av stigande utdelningar.

Fonderna förvaltas av Prior&Nilsson Fond och Kapitalförvaltning AB, ett bolag som ägs till 100 procent av Prior&Nilsson och Partners AB.

 

4389.PriorNilsson_partner.358x.png

 

Kontaktperson:

Marcus Ehrenpreis

 073-277 16 37

 marcus.ehrenpreis@pnfonder.se

 

Karin Lindström

 072-501 68 64

 karin.lindstrom@pnfonder.se

 

Bo Månsson

 076-877 50 26

 bo.mansson@pnfonder.se