Öhman        

Öhman är ett av få bolag i branschen som är familjeägt över generationer, något som borgar för stabilitet och ansvar. Därför är det för oss extra värdefullt att hjälpa andra ägarledda bolag med finansiell planering och kapitalförvaltning.

Alltid med fokus på att vara steget före, men utan att ge avkall på kontroll och kvalitet. Alltid på en internationell arena, men nära till hands för våra kunder. Det är den filosofin som gör att vi idag har ett stort nätverk av framgångsrika kunder som lutar sig mot vår kompetens.

 

"Vår strävan är att hela tiden uppnå maximal effektivitet i fondförvaltningen. Vi erbjuder två typer av fonder; kostnadseffektiva indexfonder och aktiva fonder med hög grad av specialisering med inriktning på aktier, räntor och företagsobligationer"

 

 

4371.Ohman_partner.358x.png

 

Kontaktperson:

Mikael Eriksson

 073-864 17 13

 mikael.eriksson@ohman.se