Nordic Cross Asset Management         

Utvecklingen på marknaden kräver nya lösningar. Det måste finnas fler alternativ till traditionellt sparande. Fonder med flexibilitet som kan anpassas till omvärldens allt snabbare svängningar spelar en större roll i sparandet.

Med det som utgångspunkt är vi ett erfaret team som startat Nordic Cross Asset Management. Vi bedriver aktiv förvaltning i våra fonder med ambition att skapa positiv avkastning oavsett marknadernas utveckling.

Med nordiskt fokus, lång erfarenhet och kompetens att förvalta olika tillgångsslag erbjuder vi fonder som tar hänsyn till hållbara investeringar. Detta ser vi som en förutsättning för att över tid skapa god riskjusterad avkastning.

Vi är en del av Carneo gruppen.

Förändringen är här. 

 

4392.Nordic_cross_loggo.358x.png

 

Kontaktperson:

Sebastian Uddén

 070-828 91 11

 sebastian.udden@nordiccross.com