Naventi Fonder        

Så tänker vi kring förvaltning - "Större engagemang ger större avkastning, därför investerar vi vår tid". 

Naventi Fonder AB är ett svenskt fondbolag som grundades år 2002 där ägarna är operativt verksamma i bolaget. Vår affärsidé är att erbjuda förvaltning i aktivt förvaltade fonder med ambitionen att vara en av marknadens skickligaste fondförvaltare.

Verksamheten drivs med värdeorden prestation, flexibilitet, passion och ansvar som grund och målet att långsiktigt kunna erbjuda våra kunder en konkurrenskraftig avkastning på sparat kapital. Värdeorden speglar vårt sätt att arbeta. Vi är resultatinriktade och vårt fokus ligger på att, genom aktiv förvaltning av våra fonder, leverera en god avkastning på lång sikt. För att leva upp till vår målsättning måste vi vara flexibla och lyhörda. Vårt förvaltarteam har mandat att, utifrån lång erfarenhet och hög kompetens, ta oberoende och självständiga investeringsbeslut. För att uppnå goda resultat krävs även en stor dos passion. Vår förvaltning ska därför alltid, utöver det rent professionella utförandet, även innehålla ett stort inslag av personligt engagemang. Till sist ska vi även vara ansvarsfulla - vår förvaltning ska alltid präglas av respekt för värdet av våra kunders kapital.

 

4390.Naventi_partner.358x.png

Månadsrapporter
Förvaltningsfilosofi

 

Kontaktperson:

Andreas Bergknut

 076-789 06 00

 andreas.bergknut@naventi.se

 

Johan Lundstedt

 073-073 16 40

 johan.lundstedt@naventi.se