Didner & Gerge        

"Didner & Gerge är ett fristående fondbolag. Vi förvaltar våra fonder aktivt och har som mål att skapa god avkastning på lång sikt."

Att vi är fristående, betyder att vi helt kan fokusera på vår fondförvaltning och ge våra förvaltare frihet att utgå från sina bästa idéer i syfte att skapa god avkastning för fonden och för dig som kund.

Didner & Gerge är tydligt aktiva fondförvaltare. Våra förvaltare analyserar och utvärderar löpande ett stort antal bolag och investerar i de aktier som de bedömer har bäst förutsättningar till en god kursutveckling över tid, utan hänsyn till indexvikt eller bransch. Våra förvaltare gör egna, oberoende och aktiva val utifrån sina bästa idéer. I takt med att förvaltaren hittar köpvärda aktier eller inte ser någon ytterligare potential i ett innehav, köps och säljs aktier löpande med målet att uppnå god och långsiktig avkastning. Just långsiktigheten är central för oss och vi undviker att spekulera i kortsiktiga börsrörelser.

 

 

 

                   4303.Didner.358x.png

 

Rapporter
Blankettcenter
Aktuella fondkurser

 

Kontaktperson:

Johan Elmquist

 076-209 81 96

 johan.elmquist@didnergerge.se