Cliens Kapitalförvaltning          

"En kedja är inte starkare än sin svagaste länk"

Cliens Kapitalförvaltning är ett partnerägt och fristående fondbolag vars målsättning är att erbjuda investerare långsiktigt god avkastning. Våra förvaltare är specialister på den Nordiska aktie- och räntemarknaden och vår verksamhet består av diskretionär kapitalförvaltning och fondförvaltning.

Hållbarhet är en självklar del i hela vår verksamhet och vi har en hög ambition att investera ansvarsfullt i vår förvaltning. Vi är övertygade om att ansvarsfulla investeringar och hänsyn till miljön är en förutsättning för att ett bolag ska kunna drivas i enlighet med ägarnas och bolagens långsiktiga intressen.

Vårt team har stor erfarenhet av ansvarsfulla investeringar då majoriteten av våra kunder tar hänsyn till frågor rörande etik, miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning i sin förvaltning. Teamet har förvaltat institutionellt kapital med etiska krav sedan 1999 och i dagsläget förvaltar vi bland annat flera uppdrag inom Svenska Kyrkan som ställer höga krav gällande ansvarsfulla investeringar. 

 

             4157.cliens_logo.358x.png

 

Kontaktperson:

Tomas Henriks

Marknadschef Cliens Kapitalförvaltning

 070-228 18 98

 tomas.henriks@cliens.se