Atlant Fonder          

Atlant Fonder AB är ett fristående fondbolag grundat 2006 som uteslutande driver aktiv förvaltning av hedgefonder. Merparten av aktieägarna är andelsägare i fonderna. Samtliga medarbetare är delägare i företaget. Företaget har sju medarbetare med kontor i Stockholm, Lund och Sälen.

Investeringsfilosofin bygger på kvantitativ analys, förlustminimering, aktivitet och fokus i kombination med förvaltarnas skicklighet. Målet är att leverera god riskjusterad avkastning, oavsett hur den underliggande marknaden utvecklar sig.

Atlants Fonder investerar på aktiemarknaden i Sverige och Europa, i huvudsak på derivatmarknaden för optioner och terminer. Förvaltningen fokuserar på derivatstrategier i syfte att skapa såväl avkastning som skydd. Derivatstrategierna kombineras med en aktiv ränteförvaltning på i huvudsak den svenska men även på de nordiska och europeiska marknaderna.

Förvaltarna strävar efter att maximera avkastningen utifrån fondernas riskprofil och samtidigt minimera effekterna av oönskade marknadsrörelser.

 

 

3767.Partner_Atlant_Fonder.358x.png

Nyheter och förvaltarkommentarer

 

Kontaktpersoner:

Michael Ekelund

 076-720 96 76

 michael.ekelund@atlantfonder.se

 

Jimmy Bohman

 070-577 50 44

 jimmy.bohman@atlantfonder.se