Om du inte är nöjd

Om du tycker att någon av våra rådgivare har gjort fel och du inte kommer överens med din eller företagets rådgivare vill vi att du skriftligen kontaktar vår klagomålsansvarige (se adress nedan). Redogör så tydligt som möjligt för vad du anser har hänt och vad vi har gjort fel. Det underlättar en snabb hantering.

Du kan få kompletterande vägledning från Konsumenternas försäkringsbyrå, Konsumenternas Bank- och finansbyrå eller den kommunala konsumentvägledningen. Om du inte är nöjd med vårt beslut kan du få din fråga prövad av Allmänna reklamationsnämnden eller allmän domstol. Om du vill klaga på ett beslut är det viktigt att du gör det så snart som möjligt

 

Klagomålsansvarig

Klagomålsansvarig till alla anslutna rådivare till tydliga.
Kundklagomål

Bergsbovägen 11

191 35 Sollentuna

E-post: klagomalsansvarig@tydliga.se

 

Kontroll av våra anslutna rådgivares tillstånd

Finansinspektionen
Box 6750, 113 85 Stockholm
Telefon: 08-787 80 00
E-post: finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

 

Försäkringsgivare för vår ansvarsförsäkring

Ta kontakt med din lokala försäkringsgivare.

Övriga kontaktuppgifter

Konsumenternas försäkringsbyrå
Telefon: 08-22 58 00
www.konsumenternasforsakringsbyra.se

 

Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Telefon: 08-24 30 85
www.konsumentbankbyran.se


Kommunernas konsumentvägledning
Telefon: Ring din kommun och fråga efter konsumentvägledaren
www.konsumentvagledare.konsumentverket.se


Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Telefon: 08-555 017 00
www.arn.se