VD
Thomas Fjällström

 070-583 61 01
 thomas.fjallstrom@tydliga.se

Marknadschef Liv & Spar

Håkan Hellqvist

 073-087 48 44
 hakan.hellqvist@tydliga.se
 
Försäljningschef Liv & Spar

Hans Jonsson

 070-210 30 00
 hans.jonsson@tydliga.se

 

Marknadschef sak

Per Bryner

 070-492 35 74
 per.bryner@tydliga.se
 

Produktansvarig grupp

Ola Söderström

 079-077 99 50
 ola.soderstrom@tydliga.se
 
Compliance

Thomas Almqvist

070-674 66 81
 compliance@tydliga.se

 

Besöksadress:

Kungsgatan 29, Stockholm

GRUPPHANTERING

Tydliga AB
Bergsbovägen 11
191 35 Sollentuna
 08-12 15 48 90
 grupp@tydliga.se

Våra ordinarie telefontider
måndag - fredag 10.00 - 15.00

EKONOMI/REDOVISNING

Helena Segerström
Tydliga AB
Bergsbovägen 11
191 35 Sollentuna
 08-12 15 48 92
 helena@tydliga.se


Våra ordinarie telefontider
måndag - fredag 10.00 - 15.00

 

För rådgivning och tidsbokning av sjukvårdsförsäkring:

If sjukvård 
 020-620 620

Euro Accident sjukvård
 0771-10 50 10

Nordeuropa sjukvård
 020-430 030

FORDONSFÖRSÄKRINGAR

  011-33 33 500


 tydliga@rosen-partner.nu