Tydligas sparguide  

Det vikigaste är att man kommer igång att spara månadsvis från lönen.
Vi rekommenderar att man sparar minst 10% av sin lön efter skatt, om det är möjligt.
Men det viktigaste är att man kommer igång med ett sparande 

Pengar är ett redskap för att fylla ditt liv

15.image.png Buffertsparande


Vår rekommendation är att man lägger 50% av sparpremie till buffertsparandet. 

Är pengar som ska komma till användning vid oförutsedda händelser, bilen går sönder och behöver repareras. Värmepumpen i villan går sönder.

Hur stor skall Bufferten vara?
Det allmänna rådet  brukar vara att ha
1 – 2 månadslöner i buffert.

Buffertsparandet skall vara avskilt från ditt vanliga lönekonto.             

 Målsparande 16.image.png


Vår rekommendation är att man lägger 50% på målsparande. Ett målsparande är ofta ett sparande på ett till några års sikt. Som en nästa semesterresa, kontantinsatsen till nästa bostadsrätt/hus eller bröllopet.

Målsparandet kan också vara på längre sikt, exempelvis  50-års fest,en grundplåt till barnens första lägenhet, körkort eller studiekostnader.

3587.image.png  Investering  


När man fyllt sin buffert kan man börja bygga sitt framtidskonto.
Här sparar man i huvudsak i aktier, fonder men en högre risk.
Man börjar bygga sin egen  investeringsportfölj.