4698.Symf20190221_textrad_web_002.246x107.jpg

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

 

 

 

 

SYMF GRUPPFÖRSÄKRINGAR

 

Samhället ger dig ett grundläggande skyddsnät med bland annat pension och sjukpenning. Utöver det kan du även ha avtalsförsäkringar som betalas av din arbetsgivare enligt kollektivavtal. Men dessa skydd är bara tänkta som ett basskydd. För att du och din familj ska vara ordentligt försäkrade krävs egna kompletteringar i form av grupp- och/eller individuella försäkringar.

 

De försäkringar som ingår i SYMF gruppförsäkringspaket är till för att ge dig och din familj ett extra skydd och stöd vid oförutsedda händelser så som sjukdom, olycksfall eller dödsfall. Du väljer själv vilka försäkringar du vill teckna utifrån din livs- och familjesituation. Det innebär att vi kan erbjuda ett flexibelt och prisvärt försäkringsskydd som kompletterar det skydd du redan har genom lagar och eventuella avtal.

 

Som gruppmedlem i SYMF tecknar du alla försäkringar i SYMF gruppförsäkringspaket digitalt här nedan. Du kan teckna merparten av dessa försäkringar utan hälsodeklaration, det enda som då krävs är att du är fullt arbetsför. 

Om du önskar medförsäkrad din maka/make/sambo behöver vi få en ansökan ifylld från medförsäkrad då medförsäkrad ej kan teckna försäkring digitalt. Ansökningsblankett för medförsäkrad och även hälsodeklaration finner du under blanketter nedan. 

Ansökan postas till Tydliga tillsammans med hälsodeklaration i det fall det anges som krav under respektive försäkring på ansökan.  


Har du frågor om dessa försäkringar eller önskar rådgivning, kontakta oss på thomas.morberg@forsakringsstrategerna.se eller ring 072-012 70 01.

  

 

 

 

VIKTIGA FÖRSÄKRINGSDOKUMENT OCH FÖRKLARINGAR

Förköpsinformation, villkor och premier

Det är viktigt att du läser igenom förköpsinformationen noggrant innan du väljer att teckna försäkring.

Vid frågor eller oklarheter ska du alltid kontakta din försäkringsförmedlare för rådgivning.

Förköpsinformation

Produktblad

Premieblad

Villkor

Information distansavtal
Seniorförsäkring för dig som omfattats av liv- och eller olycksfallsförsäkring

I samband med att du uppnår slutålder i Symfs livförsäkring (67 år) respektive Symfs olycksfallsförsäkring (70 år) övergår din försäkring till en seniorförsäkring. Nedan finner du förköpsinformation och villkor. 

Vid frågor eller oklarheter ska du alltid kontakta din försäkringsförmedlare för rådgivning.

Förköpsinformation

Villkor

Prisbasbelopp

Prisbasbelopp, ofta förkortat pbb, 

Prisbasbeloppet är ett grundbelopp som fastställs av regeringen varje år med hänsyn till förändringarna i konsumentprisindex (KPI).

2022: 1 pbb = 48 300 kr