4951.ssf-logo.png                             

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

 

 

 

Här tecknar du enkelt din nya försäkring  

 

Att teckna försäkring och administrera sina existerande försäkringar tycker vi ska var enkelt. Här nedan kan du som medlem i Seglarförbundet teckna dina försäkringar med bara personnummer och Bank-ID.

Om du önskar medförsäkrad din maka/make/sambo behöver vi få en ansökan ifylld från medförsäkrad då denne ej kan teckna försäkring digitalt. Ansökningsblankett för medförsäkrad och även hälsodeklaration finner du under blanketter nedan. Ansökan postas till Seglarförbundets partner Tydliga AB tillsammans med hälsodeklaration i det fall det anges som krav under respektive försäkring på ansökan.  

Har du frågor om dessa försäkringar eller önskar rådgivning, kontakta oss på 010-557 62 55.

Du som har tecknat gruppförsäkring via denna sida kan genom inloggning med Bank-ID på www.tydliga.se se dina aktuella försäkringar och fakturor, du kan även göra vissa ändringar såsom till exempel att fylla i nytt autogiromedgivande och ändra leveranssätt för dina fakturor. 

Fyll i ditt personnummer här nedan för att Seglarförbundets valbara försäkringar.                                                                             För att se priser för respektive försäkring klickar du på pluset till höger om respektive försäkringsprodukt. För vissa   försäkringar har du möjlighet att själv välja omfattning genom att välja något av försäkringens valbara försäkringsbelopp. 

 

 

 

VIKTIGA FÖRSÄKRINGSDOKUMENT OCH FÖRKLARINGAR

Förköpsinformation

Det är viktigt att du läser igenom förköpsinformationen (FKI) noggrant innan du väljer att teckna försäkring.

Vid frågor eller oklarheter ska du alltid kontakta din försäkringsförmedlare för rådgivning.

FKI  -  Sjukvårdsförsäkring (Euro Accident)

FKI  -  Livförsäkring (Movestic)

FKI  - Medicins invaliditet och olycksfallsförsäkring (Länsförsäkringar)

Förmånstagarförordnande

Ändring av förmånstagarförordnande

Medförsäkrad

Ansökan medförsäkrad

Hälsodeklaration

Premieblad

Skadeblanketter

Livförsäkring

Olycksfallsförsäkring

Medicinsk Invaliditet

Sjukvårdsförsäkring 

Information distansavtal
Prisbasbelopp

Prisbasbelopp, ofta förkortat pbb, 

Prisbasbeloppet är ett grundbelopp som fastställs av regeringen varje år med hänsyn till förändringarna i konsumentprisindex (KPI).

2022: 1 pbb = 48 300 kr