Här nedan kan du teckna småföretagarpaketet:

Viktiga försäkringsdokument och förklaringar

Förköpsinformation och villkor

Det är viktigt att du läser igenom förköpsinformationen noggrant innan du väljer att teckna försäkring.

Vid frågor eller oklarheter ska du alltid kontakta din försäkringsförmedlare för rådgivning. Klicka här:

Förköpsinformation och villkor

Prisbasbelopp

Prisbasbelopp, ofta förkortat pbb, 

Prisbasbeloppet är ett grundbelopp som fastställs av regeringen varje år med hänsyn till förändringarna i konsumentprisindex (KPI).

2020: 1 pbb = 47 300 kr


                                                                                                                                                   

 

 

 

 

3565.IF_partner.260x.png

Småföretagarpaketet är en lösning för just små bolag upp till 10 anställda och innehåller tre fasta moment med utjämnad premie oberoende av ålder och inte minst, kunden tecknar hela paketet mot full arbetsförhet.

 

Trycksaker