4688.logo.png

 

                               

                                                                         

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

 

 

 

 

GRUPPFÖRSÄKRINGAR

 

Här kan du som kund hos Optimal Advice i Sverige AB teckna förmånliga gruppförsäkringar digitalt för dig och din familj. Du kan teckna merparten av dessa försäkringar utan hälsodeklaration, det enda som då krävs är att du är fullt arbetsför.


Har du frågor om dessa försäkringar eller önskar rådgivning, kontakta oss på gruppforsakring@optimaladvice.se eller ring 040-685 84 00.

 

  

 Förenklat digitalt flöde - inga blanketter eller dokument

 Teckna försäkring på 5 minuter

 Signera direkt med Mobilt BankId


Fyll i ditt personnummer för att se priser och produkter 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIKTIGA FÖRSÄKRINGSDOKUMENT OCH FÖRKLARINGAR

Förköpsinformation och villkor

Det är viktigt att du läser igenom förköpsinformationen noggrant innan du väljer att teckna försäkring.

Vid frågor eller oklarheter ska du alltid kontakta din försäkringsförmedlare för rådgivning.

Förköpsinformation Euro Accident

Villkor Euro Accident

Förköpsinformation Optimal Advice

Förköpsinformation Länsförsäkringar

Villkor Länsförsäkringar

Information distansavtal
Behandling av personuppgifter

Tydliga AB administrerar försäkringen och agerar som personuppgiftsbiträde för aktuell försäkringsgivare, som är personuppgiftsansvarig.

För mer information om behandling av personuppgifter hänvisas till ansvarigt förmedlarbolags samt aktuell försäkringsgivares förköpsinformation.

Prisbasbelopp

Prisbasbelopp, ofta förkortat pbb, 

Prisbasbeloppet är ett grundbelopp som fastställs av regeringen varje år med hänsyn till förändringarna i konsumentprisindex (KPI).

2022: 1 pbb = 48 300 kr