3978.Ohlen_och_falt_logo.219x124.jpg

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

 

 

 

Gruppförsäkringar

Här kan du som kund hos Öhlen & Fält Spar och Försäkring teckna förmånliga gruppförsäkringar digitalt för dig och din familj. Du kan teckna alla dessa försäkringar utan hälsodeklaration, det enda som krävs är att du är fullt arbetsför. Om du har frågor om dessa försäkringar eller vill ha rådgivning kontakta oss på info@ohlenfalt.se.

 

 Förenklat digitalt flöde - inga blanketter eller dokument

 Teckna försäkring på 5 minuter

 Signera direkt med Mobilt BankID

 

Fyll i ditt personnummer för att se priser och produkter

 


                                                                                                                                                   

 

 

 

 

Viktiga försäkringsdokument och förklaringar

Förköpsinformation och villkor

Det är viktigt att du läser igenom förköpsinformationen noggrant innan du väljer att teckna försäkring.

Vid frågor eller oklarheter ska du alltid kontakta din försäkringsförmedlare för rådgivning. Klicka här:

Förköpsinformation och villkor

Information distansavtal
Prisbasbelopp

Prisbasbelopp, ofta förkortat pbb, 

Prisbasbeloppet är ett grundbelopp som fastställs av regeringen varje år med hänsyn till förändringarna i konsumentprisindex (KPI).

2024: 1 pbb = 57 300 kr