5380.image-20230130170536-1.975x.png                

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

 

 

 

Här tecknar du enkelt din nya försäkring  

 

Att teckna försäkring och administrera sina existerande försäkringar tycker vi ska var enkelt. Här nedan kan du som medlem i KyrkA teckna dina försäkringar med bara personnummer och Bank-ID.

Om du önskar medförsäkrad din maka/make/sambo behöver vi få en ansökan ifylld från medförsäkrad då denne ej kan teckna försäkring digitalt. Ansökningsblankett för medförsäkrad och även hälsodeklaration finner du under blanketter nedan. Ansökan postas till KyrkAs partner Tydliga AB tillsammans med hälsodeklaration i det fall det anges som krav under respektive försäkring på ansökan.  

Har du frågor om dessa försäkringar eller önskar rådgivning, kontakta oss på 010-761 06 85.

Du som har tecknat gruppförsäkring via denna sida kan genom inloggning med Bank-ID på www.tydliga.se se dina aktuella försäkringar och fakturor, du kan även göra vissa ändringar såsom till exempel att fylla i nytt autogiromedgivande och ändra leveranssätt för dina fakturor.

Fyll i ditt personnummer här nedan för att se KyrkAs valbara försäkringar. 

För att se priser för respektive försäkring klickar du på pluset till höger om respektive försäkringsprodukt. För vissa försäkringar har du möjlighet att själv väja omfattning genom att välja något av försäkringens valbara försäkringsbelopp. 

 

 

 

VIKTIGA FÖRSÄKRINGSDOKUMENT OCH FÖRKLARINGAR

Förköpsinformation

Det är viktigt att du läser igenom förköpsinformationen (FKI) noggrant innan du väljer att teckna försäkring.

Vid frågor eller oklarheter ska du alltid kontakta din försäkringsförmedlare för rådgivning.

FKI  - Olycksfalls-, Sjuk- samt Barn och ungdomsförsäkring (Euro Accident)

FKI  - Livförsäkring (Nordeuropa, ny från 2023)

FKI  - Sjukvårdsförsäkring Bas (Länsförsäkringar) 

FKI  - Förtidskapital _ Engångsbelopp vid sjukskrivning (Folksam ) 

Premieblad 230301-24022

Förmånstagarförordnande
Medförsäkrad

Ansökan medförsäkrad

Hälsodeklaration

Premieblad

Information distansavtal
Prisbasbelopp

Prisbasbelopp, ofta förkortat pbb, 

Prisbasbeloppet är ett grundbelopp som fastställs av regeringen varje år med hänsyn till förändringarna i konsumentprisindex (KPI).

2023: 1 pbb = 52 500 kr