4269.image.png

Rikard.Fors@forsakringsakademien.se

Försäkringakademien AB 

070-2270901

Förklaringar och beskrivningar

Bolagets totala omsättning exklusive moms ska anges.

Verksamhet

Här anger du vilken typ av verksamhet som bedrivs. Finns inte din verksamhet kan ej försäkring tecknas online. Kontakta Ålands för offert.

Här anger man i vilken kommun verksamheten bedrivs.

Försäkringsställen

Här anger man var verksamheten bedrivs, har man flera försäkringsställen kan inte online teckning användas. Kontakta Ålands för offert.

 

Egendom på annan plats:

Försäkringen gäller vid varje skada på annan plats upp till sammanlagt 200 000 kr för maskinerier, varor, kunders egendom och lagrad information.

Värdet av sådan egendom ska ingå i försäkringsbeloppet för respektive egendom.

För egendom som förvaras på annan plats gäller försäkringen under en sammanhängande tid om högst 12 månader. Försäkringen gäller inte för egendom som försäkringstagaren yrkesmässigt hyr ut eller leasar ut, förvaras på eller i anslutning till arbetsområde för entreprenadverksamhet.

Är stöldbegärlig egendom till den del skadebeloppet vid inbrottsskada överstiger 20 000 kr, är under förflyttnin

Försäkringen ger ett skydd upp till 100 basbelopp = 4 550 000 kr (2018).

Obs! Totala ersättningen vid en skada är maximerat till 100 basbelopp.

Förmögenhetsbrott

Förmögenhetsbrottsförsäkringen träder in om en anställd begår ett brott mot företaget för att komma åt pengarna åt sig själv eller annan. Försäkringsbeloppet är maximerat till 500 000 kr.

Epedemiavbrott

Om du bedriver cafe/restaurang verksamhet omfattar försäkringen avbrott som beror på att myndighet med stöd av lag ingriper mot verksamheten för att hindra spridning av smittsam sjukdom. 
Ansvarstiden är 12 månader
Försäkringsbeloppet är 500 000 kr

Karenstiden 1 dygn

En speciell ansvarförsäkring inom konsultbranschen, för till exempel arkitekter och ingenjörer, som täcker både person- och sakskada samt ren förmögenhetsskada till följd av fel i beräkningar, ritningar, råd eller anvisningar.

Försäkringsbeloppet 1 000 000 kr.

Brand/naturskada, inbrott/stöld/skadegörelse, vatten, allrisk

Försäkringsbelopp 50 000 kr/fordon

Allriskförsäkring på entreprenadarbeten inom Norden.

Försäkringsbelopp för arbeten: 2 000 000 kr

Rot: 5 000 000 kr

Åtkomst: 300 000 kr

Forcering: 1 200 000 sek

Hjälpmedel: 50 000 kr

Fel efter garantitid ingår ej.

Täcker kristerapi för försäkringstagaren och anställda som råkar ut för eller är närvarande vid exempelvis rån, överfall, olycksfall eller brandskada.

Försäkringsbelopp 100 000 kr

Täcker kostnader till följd av olycksfall som drabbar kund på försäkringstället även om skadeståndsskylldighet inte föreligger.

1 basbelopp per skada, 200 000 kr/år

Grundsjälvrisken är 0,2 bb men vissa moment kan ha andra självrisker se försäkringsbevis/villkor

Ansvarstid anger den tid som försäkringsbolaget längst ersätter en avbrottsskada. Standard är 12 månader. Kontakta 100bas@alands.se för enskild offertförfrågan för ansvarstid över 12 mån.

Prisbasbelopp, ofta förkortat pbb, 

Prisbasbeloppet är ett grundbelopp som fastställs av regeringen varje år med hänsyn till förändringarna i konsumentprisindex (KPI).

2020: 1 pbb = 47 300 kr