Viktiga försäkringsdokument och förklaringar

Det är viktigt att du läser igenom förköpsinformationen noggrant innan du väljer att teckna försäkring. Vid frågor ska du alltid kontakta din försäkringsförmedlare för rådgivning.

Förköpsinformation och villkor

Information distansavtal

 

Vad är ett prisbasbelopp?
Prisbasbelopp förkortats ofta pbb. Prisbasbelopp är ett grundbelopp som fastställs av regeringen varje år med hänsyn till försäkringar i konsumentprisindex (KPI).

2024: 1 pbb = 57 300 kr