3167.Bildss1.358x.jpg

Delar du vår syn?

 • Bolaget ska ha förmedlarfokus
 • Valfrihet för rådgivaren att själv välja leverantör
 • Bolaget ska vara förmedlarägt
 • Bolaget ska utveckla systemdtöd som underlättar vardagen för dig som förmedlare
 • Upphandlingar som ger extra ersättning sa 50/50 fördelas förmedlare - central
 • Vi ska ha kul tillsammans och göra bra affärer

 

Vill du bli medlem idag? Kontakta ansvarig här.

3183.vegetables-1067269_1920.867x531!.358x.jpg

Som medlem får du

 • 10 % rabatt på CRM systemet Leo
 • Jämförelseverktyg
 • Compliance stöd, verktyg
 • Ökade intjäningsmöjligheter
 • Tillgång till Risk & Försäkring via intranätet
 • Upphandlade produkter/tjänster
  - Ansvarsförsäkring
  - Företagsförsäkring
  - Fordonsförsäkring
  - Gruppförsäkring
  - Pensionsplaner  
  - VP-bolagsupplägg
  - Utbildningar 
 • Återbäring varje år som sänker din kostnad
 • Årliga events
 • Möjlighet till delägarskap
 • www.tydliga.se 

Faktureras separat från tydliga

SFM-medlemskap
Bolagsavgift 50% rabatt = -2 650 kr
Individ 10% rabatt = -340 kr

Medlemsskap i InsureSec
Bolagsavgift 50% rabatt = -1 000 kr  
Liscensavgift/förmedlare 10% rabatt = -465 kr

3182.advertise-768053_1920.867x531!.358x.jpg

Avgifter 2018

Årsavgift
Förmedlare Liv/Sak 24 000 kr/år
Förmedlare Generalist 24 000 kr/år
Enbart anknutet ombud 4 800 kr/år
Assistenter ingen avgift
Compliance
Juridiker 12 000 kr/år
Förmedlare 2 400 kr/år
Engångskostnad Regelbok IDD 25 000 kr
Ansvarsförsäkring
Livförmedlare 13 900 kr/år
Sakförmedlare 10 900 kr/år
Generalist 18 900 kr/år
Fondtillägg 2 800 kr/år

 

Excessförsäkring kan tecknas med ett försäkringsbelopp på 15 mkr, 30 mkr eller 50 mkr, premien är beroende av antal förmedlare per kontor. Kontakta oss för offert.

 

Tydligas prospekt