3167.Bildss1.358x.jpg

Delar du vår syn?

 • Bolaget ska ha förmedlarfokus
 • Valfrihet för rådgivaren att själv välja leverantör
 • Bolaget ska vara förmedlarägt
 • Bolaget ska utveckla systemstöd som underlättar vardagen för dig som förmedlare
 • Upphandlingar som ger extra ersättning sa 50/50 fördelas förmedlare - central
 • Vi ska ha kul tillsammans och göra bra affärer

  Se filmen bli en av oss!

Vill du bli medlem idag? Kontakta ansvarig här.

3183.vegetables-1067269_1920.867x531!.358x.jpg

Som medlem får du

 • Jämförelseverktyg
 • Compliance stöd, verktyg
 • Ökade intjäningsmöjligheter
 • Tillgång till Risk & Försäkring via intranätet
 • Upphandlade produkter/tjänster
  - Ansvarsförsäkring
  - Företagsförsäkring
  - Fordonsförsäkring
  - Gruppförsäkring
  - Pensionsplaner  
  - VP-bolagsupplägg
  - Utbildningar 
 • Återbäring varje år som sänker din kostnad
 • Årliga events
 • Möjlighet till delägarskap
 • www.tydliga.se 
 • Ersättning på 1000 kr/heldag vid
  deltagande på Tydligadagar och våra
  utbildningsdagar

Faktureras separat från Tydliga

10 % rabatt på CRM systemet Leo

SFM-medlemskap
50% rabatt på SFM´s bolagsavgift 
10% rabatt på ord. Individavgiften

Medlemsskap i InsureSec
50% rabatt på Insuresec´s bolagsavgift 
10% rabatt  på liscensavgift/förmedlare 

3182.advertise-768053_1920.867x531!.358x.jpg

Avgifter 2019

Årsavgift
Förmedlare Liv/Sak/Generalist 36 000 kr/år
Enbart anknutet ombud 4 800 kr/år
Assistenter         3 600 kr/år 
Compliance
Juridiker 12 000 kr/år
Förmedlare Liv 3 600 kr/år
Förmedlare Sak 2 400 kr/år
Engångskostnad Regelbok IDD          25 000 kr

 

Ansvarsförsäkring

Livförmedlare 14 800 kr/år
Sakförmedlare 11 600 kr/år
Generalist 18 900 kr/år

 

Excessförsäkring kan tecknas med ett försäkringsbelopp på 15 mkr, 30 mkr eller 50 mkr, premien är beroende av antal förmedlare per kontor. Kontakta oss för offert.

Läs mer här om rabatter och erbjudanden.

 

 

Avgifter gäller från och med 1 april 2019.

 

Tydligas prospekt