TYDLIGa tjänster

Våra produkter distribueras via våra medlemmars försäkringsförmedling och investeringsrådgivning till dig som kund. Omfattningen på tjänsterna kan variera men grunden är densamma.

 

1. kartläggning

Era behov och önskemål är utgångspunkten. Med hänsyn tagen till den, er ekonomiska situation och nuvarande lösningar, utformar våra medlemmar ett underlag för vidare analys.

2. rådgivning

Det är nu tydligt vad ni behöver och önskar. Dessutom visar underlaget vilka lösningar ni redan tecknat. Våra medlemmar går tillsammans med er igenom underlaget och ger utifrån det rekommendationerna som visar vägen för att uppnå ekonomisk trygghet och tillväxt.

3. uppföljning

Livet såväl som den finansiella marknaden är under ständig förändring. Våra medlemmar tar regelbundet kontakt för att säkerställa att ni fortfarande har det försäkringskydd ni behöver och den avkastning ni önskar.

 

 

Tjänsten försäkringsförmedling regleras främst av lagen om försäkringsdistribution. I tillägg styrs den av marknadsföringslagen, distansavtalslagen och föreskrifter från Finansinspektionen.

Våra medlemmar har det tillstånd Finansinspektionen kräver för att få erbjuda försäkringsförmedling till dig som kund. I tillägg är de medlemmar i SFM och anslutna till InsureSec. Detta innebär löpande utbildningar, regelbunden revision och årliga kunskapsprov.

Det tillsammans ger dig som kund ett högt skydd när våra medlemmar distribuerar försäkringar till dig. Du har även ett skydd genom den ansvarsförsäkring våra medlemmar enligt lag är skyldiga att ha.

Tjänsten investeringsrådgivning regleras ytterst genom lagen om värdepappersmarknaden. I tillägg styrs den av marknadsföringslagen, distansavtalslagen och föreskrifter från Finansinspektionen.

För att kunna erbjuda dig rådgivning avseende värdepappersfonder, alternativa investeringsfonder och andra finansiella instrument på värdepappersdepå eller ISK är flera av våra medlemmar anknutna ombud i värdepappersbolag.

De medlemmar hos oss som erbjuder dig investeringsrådgivning är, så som lagen kräver, anknutet ombud i ett värdepappersbolag. Därigenom kan de erbjuda rådgivning avseende värdepappersfonder, alternativa investeringsfonder och andra finansiella instrument på värdepappersdepå eller ISK till dig som kund.

 

 

Är du intresserad av oss och våra tjänster?
Tryck här så kontaktar vi dig inom kort.

bli kund

 

Är du befintlig kund och önskar komma i kontakt med oss centralt?
Tryck här för att komma i kontakt med vår support.

befintlig kund