TYDLIGA produkter

Tydliga upphandlar, paketerar, administrerar och utvärderar spar- och försäkringslösningar regelbundet. På eget initiativ, enligt önskemål från våra medlemmar eller på uppdrag från större slutkunder.  I tillägg utvecklar vi digitala hjälpverktyg och avancerade IT-system.

Alla försäkringsbolag och värdepappersbolag på den svenska marknaden är välkomna att delta i våra upphandlingar. Genom internationella nätverk kommer vi även i kontakt med tillförlitliga aktörer utomlands.  

Under våra upphandlingar förhandlar vi med aktörerna om produktens omfattning, villkor, kostnader, administration och hantering. På så sätt kan vi ta över delar av det arbete som aktören tidigare skött på egen hand och samtidigt sänka avgifterna till dig som kund.

 

 

Företagsförsäkring, Entreprenad/Allrisk, Vindkraftverk, Projektförsäkring, Hotellförsäkring, Restaurangförsäkring, Bolag & ID-skydd, Garantier, Konsultansvar, Transport, VD & Styrelseansvar, Fastighet, etc.

Minimera skada.

Vi vet vilka risker ett företag och dess styrelse exponeras för. Genom våra upphandlingar kan medlemmarna erbjuda skräddarsydda företagsförsäkringar oavsett bransch, från hela marknadens försäkringsutbud till generösa anslutningsvillkor.

Kunderna har både 1 och 8000 MSEK i omsättning. Ingen verksamhet är för liten eller för stor för oss att försäkra.

Sjukförsäkring, Premiebefrielse, efterlevandepension, Tjänstegruppliv, Tjänstereseförsäkring, Kollektiv olycksfall, Avbrott vid arbetsoförmåga, Privatvård, etc.

Maximera trygghet.

Genom våra upphandlingar kan medlemmarna erbjuda skräddarsydda lösningar från hela marknadens försäkringsutbud till generösa anslutningsvillkor. Försäkringar som kliver in i förebyggande syfte och kan ge de anställda tillgång till support & vård eller rätt till ersättning i händelse av sjukfall, olycksfall och dödsfall oavsett var i världen det inträffar.

Olycksfall, Sjuk- och olycksfallsförsäkring, Sjukförsäkring, Diagnosförsäkring, Livförsäkring, Privatvård, Barn- och ungdomsförsäkring etc.

Optimera försäkringsskyddet.

Genom våra upphandlingar kan medlemmarna erbjuda sina kunder skräddarsydda lösningar från hela marknadens försäkringsutbud till generösa anslutningsvillkor. Försäkringar som kliver in i förebyggande syfte och kan ge tillgång till support & vård eller rätt till ersättning i händelse av sjukfall, olycksfall, inkomstbortfall och dödsfall.

Här kan man försäkra företagets Personbilar, Lastbilar, Släpvagnar, Motorredskap, Lastmaskiner, Samlingsavtal,  etc.

Minimera följder.

Våra fordonsförsäkringar är framtagna för att man alltid ska känna sig trygg. Försäkringarna är flexibelt utformade för att kunna omfatta såväl trafikförsäkring som skydd för bilen, föraren och det som transporteras. Samtliga fordonsförsäkringar på företaget får gemensam förfallodag och faktura som tydligt redovisar fordon, perioder och delpremier.

Sparprodukter: Ordinarie tjänstepension, Lön-/bonusväxling, Avgångspension, Förtidspension, Direktpension

Riskprodukter: Sjukförsäkring, Premiebefrielse, efterlevandepension, TGL

Maximera möjligheterna.

Genom våra upphandlingar kan medlemmarna erbjuda skräddarsydda tjänstepensioner med generösa anslutningsvillkor och bra avgifter för de anställda. Tjänstepensionen kan även innehålla försäkringar som kliver in i förebyggande syfte och ger de anställda tillgång till support & vård eller rätt till ersättning i händelse av sjukfall, olycksfall och dödsfall.

Kunderna har både 1 och 10 000 anställda. Ingen verksamhet är för liten eller för stor för oss.

 

 

Är du intresserad av oss och våra tjänster?
Tryck här så kontaktar vi dig inom kort.

bli kund

 

Är du befintlig kund och önskar komma i kontakt med oss centralt?
Tryck här för att komma i kontakt med vår support.

befintlig kund