EN TYDLIG MISSION

Det började med två entreprenörers vision om att skapa en suverän organisation tillsammans med lokala rådgivare.

Tydliga har idag 400 försäkringsförmedlare, investeringsrådgivare och assistenter som medlemmar. Fördelade på 60 orter och 130 lokalkontor företräder dem över 300 000 kunder och levererar hela 4 miljarder kr tillsammans i premier till spar- och försäkringsbolagen.

 

 

Tydliga AB, organisationsnummer 559072-0834, är dotterbolag till Free Broker Group i Norden AB, organisationsnummer 559037-5258, som i sin tur ägs till 100% av Tydligas anställda och medlemmar.

Tydliga upphandlar, paketerar och administrerar depå- och försäkringslösningar från samtliga leverantörer på marknaden. Det ger dig som kund bland annat access till över 1500 fonder från världens alla hörn, företagsförsäkringar specifikt anpassade för din verksamhet och personförsäkringar med generösa anslutningsvillkor. I tillägg utvecklar vi digitala hjälpverktyg och avancerade IT-system. 

Bolaget är tillståndspliktigt och står under tillsyn av Finansinspektionen. Verksamheten vi bedriver är styrd av flera olika lagar och föreskrifter, till exempel lagen om försäkringsdistribution, marknadsföringslagen, distansavtalslagen och föreskrifter från Finansinspektionen.

Organisationen är projektstyrd och innovativ- fördelad på ett antal team för att kunna vara lyhörd för varje enskild medarbetares idéer samtidigt som vi säkerställer ett agerande i linje med koncernens vision och medlemmarnas önskemål.

Tydligas 400 försäkringsförmedlare, investeringsrådgivare och assistenter är fria. De är medlemmar och inte anställda i Tydliga. Det innebär att de kan jämföra produkterna från oss med andra aktörer och låta dig som kund välja. Det ger dig den lösning du både behöver och önskar. Till ett tydligt pris.

​​​För att beviljas medlemskap i Tydliga ska rådgivarna omfattas av ett tillstånd hos Finansinspektionen, ha licens från InsureSec och medlemskap i Svenska Försäkringsförmedlares Förening (SFM). Detta innebär löpande utbildningar, regelbunden revision och årliga kunskapsprov.

I tillägg till de krav som ställs i lagen ska våra medlemmar också klara kontroller i flertalet myndighetsregister samt referensrundan hos marknadens aktörer.

Medlemmarnas försäkringsförmedling regleras ytterst genom lagen om försäkringsdistribution. Medlemmen kan också komma att uppträda som ett anknutet ombud till ett värdepappersbolag och erbjuda dig investeringsrådgivning om finansiella instrument. En sådan rådgivning regleras ytterst genom lagen om värdepappersmarknaden.

Tydliga Investeringsrådgivning är ett särskilt företagsnamn (bifirma) inom Alpcot AB, organisationsnummer 556963-4180. Alpcot är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. 

Via Tydliga Investeringsrådgivning kan de medlemmar i Tydliga som kvalificerar sig arbeta som anknutet ombud. Därigenom kan de erbjuda rådgivning avseende värdepappersfonder, alternativa investeringsfonder och andra finansiella instrument på värdepappersdepå eller ISK till dig som kund.

Tydliga Partners AB, organisationsnummer 556938-7169, är ett helägt dotterbolag till Tydliga.

Tydliga Partners gör det möjligt för Tydligas medlemmar att släppa det egna förmedlarbolagets varumärke och ta steget fullt ut in i vår organisation. Tydliga Partners är ett moraliskt och tekniskt nytänkande förmedlarbolag som erbjuder kvalificerad rådgivning inom placering & försäkring till dig som kund från ett eller flera försäkringsföretag. Det innebär att vi inte genom avtal eller dylikt är bundna av att distribuera försäkringar från endast ett fåtal försäkringsgivare.

Bolaget är tillståndspliktigt och står under tillsyn av Finansinspektionen. Verksamheten är styrd av flera olika lagar och föreskrifter, till exempel lagen om försäkringsdistribution, marknadsföringslagen, distansavtalslagen och föreskrifter från Finansinspektionen.

www.tydligapartners.se

Tydliga Storkund AB, organisationsnummer 559222-9438.

Tydliga Storkund är en strategisk partner för bolag med fler än 250 anställda. De bistår i frågor gällande bolagets pensioner, försäkringar och förmåner.

Bolaget är tillståndspliktigt och står under tillsyn av Finansinspektionen. Verksamheten är styrd av flera olika lagar och föreskrifter, till exempel lagen om försäkringsdistribution, marknadsföringslagen, distansavtalslagen och föreskrifter från Finansinspektionen

Svenska Försäkringskoncept AB (SFK), organisationsnummer 556866-0251, ägs till 51% av Tydliga och till 49% av de anställda på SFK.

Via SFK kan Tydligas medlemmar erbjuda marknadsledande lösningar och administration inom Affinity för gruppförsäkringar till företag, förbund eller andra organisationer. 

Bolaget är tillståndspliktigt och står under tillsyn av Finansinspektionen. Verksamheten är styrd av flera olika lagar och föreskrifter, till exempel lagen om försäkringsdistribution, marknadsföringslagen, distansavtalslagen och föreskrifter från Finansinspektionen.

www.svenskaforsakringskoncept.se

 

 

Är du intresserad av oss och våra tjänster?
Tryck här så kontaktar vi dig inom kort.

bli kund

 

Är du befintlig kund och önskar komma i kontakt med oss centralt?
Tryck här för att komma i kontakt med vår support.

befintlig kund