Kommentar till att Alpcot och Tydliga inte fullföljer avsikten att överlåta Alpcots rådgivningsverksamhet till Tydliga

Datum 2023-11-09

Igår gick Alpcot ut med ett pressmeddelande där man kunde läsa att Alpcot och Tydliga har avslutat dialogen om att överlåta Alpcots rådgivningsverksamhet till Tydliga utan att skriva ett bindande överlåtelseavtal. Alpcot behåller således sin rådgivningsverksamhet och vi vill med anledning av detta informera er kring detta.

Anledningen till att vi avbrutit dialogen om att överta Alpcots rådgivningsverksamhet grundar sig i komplexiteten i affären. Vi har fört många och givande dialoger tillsammans med Alpcot men kommit fram till att vi inte är redo att skriva ett bindande överlåtelseavtal givet de förutsättningar som råder. Den avbrutna dialogen påverkar inte något i våra övriga relationer med Alpcot utan dessa fortsätter som tidigare och med den samarbetsanda som vi tillsammans etablerat. Vi har en mycket bra relation med Alpcot och vi ska fortsätta arbeta med dem på den inslagna vägen.

Det är givetvis tråkigt att avbryta dialogen då vi från båda parter lagt ner mycket arbete på denna del. Samtidigt måste man också se på den här typen av affär utifrån alla inblandades synvinklar och då är det logiskt att i detta läge avbryta dialogen.

Vi vill påpeka att detta inte på något sätt påverkar vår expansiva fas som vi befinner oss i där vi efter sommaren i princip under varje vecka har kommit med en nyhet rörande ett nytt förvärv eller delägarskap. Vi växer både vad avser medlemmar och delägda förmedlarbolag och här tror vi att vi nu rör oss mot en unik miljö där vi ser att det kommer finnas en mängd förmedlare som vill ansluta sig på ett eller annat sätt till vår modell som bygger på den fria rådgivaren, både då det kommer till att vara medlem och till att vara delägt förmedlarbolag. Vi kommer således att fortsätta göra affärer kontinuerligt under hösten och har flera case på gång i detta nu samt ser även att detta kommer fortgå under nästa år.

/Markus Linnes och Thomas Fjällström

Gå tillbaka

Nya medlemmar i Tydliga

Datum 2023-11-24

Tydliga välkomnar Goodia AB!

Med fokus på livförsäkringar har man lång erfarenhet av livrådgivning för främst privatpersoner. Ägaren Ivan Veben har god koll på långsiktigt sparande, försäkringsskydd, planering av pension och ...

Läs mer

Tydliga investerar i Sigillet Erad Fond & Försäkring AB

Datum 2023-11-13

Tydliga fortsätter att investera, nu senast som delägare i Sigillet Erad Fond & Försäkring. 

Sedan Tydliga grundades har Sigillet Erad Fond & Försäkring varit medlemmar hos oss. Med kontor i&nbs...

Läs mer