Senaste tillskottet i Tydliga AB

Datum 2023-10-19

Tydliga AB välkomnar Östermalm Fond & Försäkring!

Östermalm Fond & Försäkring har lång erfarenhet av att hjälpa företag, företagsägare och privatpersoner med kapitalförvaltning, pensionsupplägg och exitlösningar. Med erfarenhet under 27 år som kapitalförvaltare från bland annat Independent Investment Group SA, HQ Bank AB och Skandiabank (Switzerland) AG har man byggt upp en stabil grund för att kunna erbjuda en lyhörd, kunnig och informativ rådgivningsverksamhet.

”Jag tycker Tydliga är ett bra val av samarbetspartner för Östermalm Fond & Försäkring AB. Tydliga är idag Sveriges andra största förmedlingsorganisation och, som jag ser det, den enda förmedlarorganisationen där jag behåller mitt relativa oberoende i vilken typ av fondplaceringar och försäkringslösningar som jag kan föreslå för mina kunder. Det är viktigt både för Östermalm Fond & Försäkring AB, och enligt mig, för kunder och branschen som helhet i förlängningen," säger Sven-Arne Sjödin, ägare på Östermalm Fond & Försäkring.

"Konkurrensen behöver upprätthållas annars missgynnas, med stor sannolikhet, kunderna i slutänden. Jag utökar också min verktygslåda både vad gäller förmånligare villkor (genom centrala upphandlingar) och framför allt underlättar det mitt dagliga arbete med kundernas placeringar. Via Tydligas Rådgivningsverktyg (LEO) kan jag ta hand om fondbyten och liknande via ett och samma system istället för att behöva sköta det hos respektive fondplattform. Bara det är värt mycket! Jag ser fram mot samarbetet och den ökade kundnyttan för mina kunder," tillägger han.

Östermalm Fond & Försäkring är anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice och medlem i Swedsec, Insuresec och SFM.

Gå tillbaka

Nya medlemmar i Tydliga

Datum 2023-11-24

Tydliga välkomnar Goodia AB!

Med fokus på livförsäkringar har man lång erfarenhet av livrådgivning för främst privatpersoner. Ägaren Ivan Veben har god koll på långsiktigt sparande, försäkringsskydd, planering av pension och ...

Läs mer

Tydliga investerar i Sigillet Erad Fond & Försäkring AB

Datum 2023-11-13

Tydliga fortsätter att investera, nu senast som delägare i Sigillet Erad Fond & Försäkring. 

Sedan Tydliga grundades har Sigillet Erad Fond & Försäkring varit medlemmar hos oss. Med kontor i&nbs...

Läs mer