Tydliga sjösätter en stor satsning för tillväxt

Datum 2023-05-10

Bolaget genomför en omgruppering i ledningen för att ytterligare öka fokus på tillväxt inom antalet förmedlare och delägande av förmedlarbolag.

Tydliga har sedan starten 2016 varit Sveriges snabbast växande förmedlarorganisation och har på kort tid blivit en stor och aktad aktör på den svenska försäkrings- och rådgivarmarknaden. Bolaget har från start vuxit kraftigt och har idag ca 300 anslutna rådgivare spridda på 60 olika orter. Fokus för Tydliga har varit och kommer vara att verka som stöd och affärspartner till den fria rådgivaren som arbetar nära kunden på den lokala marknaden. Tydliga har till skillnad från sina kollegor i branschen ingen ambition att styra medlemmarna/rådgivarna i deras rådgivning eller till egna produkter utan tror på att entreprenören ska var fri och att dessa själva kan sin affär bäst. Tydliga som serviceorganisation ska hjälpa till med utveckling av system, administrativa tjänster och upphandling av konkurrensutsatta produkter för att rådgivarna även i framtiden ska kunna erbjuda sina kunder en professionell paketering av dom bästa produkter och tjänster som finns på marknaden. Tydliga har vuxit fram som det största och mest moderna alternativet för dessa fria rådgivare.

Under den senaste tiden har det i Tydligas ledning varit ett ökat fokus på köp av hela eller delar av förmedlarbolag samt på tillväxt inom nya medlemmar in till Tydliga. ”Vi ser ett otroligt stort intresse från förmedlare att bli medlemmar i vår fria struktur, kanske som en motvikt till hur andra aktörer i branschen agerar. Samtidigt är det också ett stort intresse från förmedlarbolag att gå in i vår organisation som hel- eller delägda bolag där vi har en otroligt attraktiv modell som tilltalar de förmedlare som gillar vårt sätt att tänka och arbeta. Som ett led i detta och för att möta detta intresse samt för att vidareutveckla vår affär har vi valt att genomföra en omgruppering i ledningen som bättre passar de uppgifter som ligger framför oss” säger styrelseordföranden Björn Amb.  ”Thomas Fjällström, som är vår största tillgång vad avser att utveckla Tydligas affärskoncept kommer framöver att få ännu mer tid för att arbeta med just denna typ av frågor då han den 1:a juni tillträder tjänsten som Affärsutvecklingschef, och därigenom kommer att lägga fullt fokus på tillväxtfrågor. Det är centralt för oss att han och andra delar av ledningen fokuserar på den fas som Tydliga nu kommit in i som bolag där tillväxten och affärsutvecklingen är de stora pusselbitarna. Samtidigt har vi en befintlig struktur/affär att förvalta och det tror vi görs bättre av vår nuvarande operativa chef Markus Linnes som kommer att tillträda som VD den 1:a juni 2023”.

”En omgruppering i laguppställningen känns som naturlig och väsentlig att genomföra givet den fas vi nu befinner oss i” säger Mathias Öhman styrelseledamot i Tydliga. ”I Markus Linnes finner vi den förvaltande profil vi nu behöver, samtidigt som vi får tillgång till Thomas Fjällströms fulla potential i en lite friare roll inriktad på tillväxt”.

”Resan vi gjort med Tydliga har varit en fantastisk tid för mig som älskar att göra och utveckla affär, och detta vill jag kunna lägga ännu mer tid på framöver. I den marknad som nu utvecklats där Tydliga på ett tydligt sätt går en egen väg ser jag otroliga affärsmöjligheter för Tydliga. För att kunna fokusera mer på affären kommer Markus ta över rollen som VD och jag ges då möjlighet att fokusera på att fortsätt utveckla Tydligas affär och alla som känner mig vet att det är det jag brinner mest för” säger Thomas Fjällström.

”Jag ser mycket fram emot den här förändringen. Jag och Thomas har under de åren jag varit på Tydliga utvecklat en arbetsrelation som till mångt och mycket speglar den förändring som nu mer praktiskt genomförs. Vi arbetar otroligt bra som team i ledningsgruppen och jag tror att det stärker oss att våra roller utkristalliseras ännu mer.” säger Markus Linnes.

Frågor hänvisas till Björn Amb, styrelseordförande

Gå tillbaka

Tydliga anställer gruppadministratör

Datum 2023-05-04

Tydligas personalstyrka växer och vi hälsar Linnéa Viklander varmt välkommen till Team Admin!

I tisdags påbörjade Linnéa sin tjänst som gruppadministratör på Tydliga Admin. Linnéa är 25 år och bor i Upplands...

Läs mer

Försäkringsbyrån ansluter till Tydliga

Datum 2023-03-28

Tydliga hälsar Försäkringsbyrån varmt välkomna!

Försäkringsbyrån består av förmedlarna Dag Nordlund, Carina Elfstrand och Andreas Karlsson. Alla tre har lång erfarenhet i försäkringsbranschen och har drivit förmedlarbolag till...

Läs mer