Nyhet gällande FKB

Datum 2022-11-10

FKB är ett verktyg som används för att räkna fram kalkylbelopp för återuppbyggnad av bostads-, kontors- och industribyggnader. Ett tidigare beslut om nedläggning har utretts igen och ett nytt beslut om att fortsätta tillhandahålla FKB har tagits.

I maj 2021 beslutade Regelnämnden inom Svensk Försäkring att FKB, som är ett verktyg som används för att räkna fram kalkylbeloppet för återuppbyggnad av bostads-, kontors- och industribyggnader, skulle läggas ner per den 31 december 2022. I december 2021 omvärderades dock nedläggningsbeslutet och i stället initierades en ny utredning av frågan.  

Regelnämnden har nu beslutat att FKB fortsatt kommer att vara tillgängligt och att verktyget ska uppdateras till dess att ett nytt beräkningsverktyg finns tillgängligt, eller i vart fall till den 31 december 2024.

Tydliga har för avsikt att supporta Svensk Försäkring med förbättringar inom FKB verktyget. Aktuella abonnemang av tjänsten FKB löper alltså vidare enligt tidigare avtal och överenskommelser. 

Per Bryner, Affärsområdeschef Sak

Gå tillbaka

Försäkringsbyrån ansluter till Tydliga

Datum 2023-03-28

Tydliga hälsar Försäkringsbyrån varmt välkomna!

Försäkringsbyrån består av förmedlarna Dag Nordlund, Carina Elfstrand och Andreas Karlsson. Alla tre har lång erfarenhet i försäkringsbranschen och har drivit förmedlarbolag till...

Läs mer

Tydliga stärker upp med resurser på Flexplan

Datum 2023-03-24

Vi har under en längre tid haft högt tryck på Flexplan, vilket vi uppskattar. Detta skapar en större arbetsbelastning och vi stärker därför upp Team Flexplan med Jenny Öhman. Jenny har tidigare hanterat administrati...

Läs mer