Nyhet gällande FKB

Datum 2022-11-10

FKB är ett verktyg som används för att räkna fram kalkylbelopp för återuppbyggnad av bostads-, kontors- och industribyggnader. Ett tidigare beslut om nedläggning har utretts igen och ett nytt beslut om att fortsätta tillhandahålla FKB har tagits.

I maj 2021 beslutade Regelnämnden inom Svensk Försäkring att FKB, som är ett verktyg som används för att räkna fram kalkylbeloppet för återuppbyggnad av bostads-, kontors- och industribyggnader, skulle läggas ner per den 31 december 2022. I december 2021 omvärderades dock nedläggningsbeslutet och i stället initierades en ny utredning av frågan.  

Regelnämnden har nu beslutat att FKB fortsatt kommer att vara tillgängligt och att verktyget ska uppdateras till dess att ett nytt beräkningsverktyg finns tillgängligt, eller i vart fall till den 31 december 2024.

Tydliga har för avsikt att supporta Svensk Försäkring med förbättringar inom FKB verktyget. Aktuella abonnemang av tjänsten FKB löper alltså vidare enligt tidigare avtal och överenskommelser. 

Per Bryner, Affärsområdeschef Sak

Gå tillbaka

Marban Wealth Management ansluter till Tydliga

Datum 2022-11-29

Vi hälsar Marban Wealth Management varmt välkommen till Tydliga!

"Jag har valt att ansluta mig till Tydliga eftersom jag ser det som en självklar del av helheten framåt för mitt bolag Marban Wealth Management AB. Jag har var...

Läs mer

Atlas Försäkringsförmedling väljer Tydliga

Datum 2022-11-22

Vi hälsar Atlas Försäkringsförmedling varmt välkommen till Tydliga!

Atlas bildades 2020 ur en fastighets- och industrikoncern med över 1.000 anställda i syfte att bredda den konsultativa rådgivningen både för egna och and...

Läs mer