Tydliga informerar sina förmedlare och kunder gällande prisbasbeloppet för 2023

Datum 2022-10-21

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet för 2023 och det är den största höjningen på nästan 40 år

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet till 52 500 SEK respektive 53 500 SEK för år 2023. I procent är det den största höjningen på nästan 40 år. Då ett flertal av de försäkringar Tydligas förmedlare jobbar med är kopplade mot prisbasbeloppet (pbb) innebär denna höjning om 8,7% bland annat ett ökat försäkringsskydd men också att premier kan komma att påverkas. 

Nedan följer några exempel på effekter av det höjda prisbasbeloppet för 2023:

En stor del av Tydligas gruppförsäkringar har sitt försäkringsbelopp kopplat till pbb vilket då innebär ett ökat försäkringsskydd.

I de fall en försäkring är tecknad mot ett fastställt försäkringsbelopp i SEK och som är kopplat gentemot ett avtal som är angivet i pbb är det viktigt att säkerställa att försäkringsbeloppet för försäkringen höjs upp i paritet med pbb. På så vis undviker man att försäkringstagaren inte drabbas av underförsäkring. Som exempel i denna del har Gjensidige meddelat följande ”Med anledning av kommande basbeloppshöjning har vi justerat försäkringsbeloppet för ansvar för att kunna klara de 200 bb som bl.a. AB 04 och ABT 06 kräver”

Flexplanens sjukförsäkringar för inkomster över 483 000 SEK/år kommer få ett ändrat försäkringsbelopp per den 1 januari 2023.

Löntagare påverkas både av grundavdrag och jobbskatteavdrag, har man en hög lön påverkas man även av den högre brytpunkten för statlig inkomstskatt. Exempelvis för den som tjänar 30 000 SEK per månad blir skatten drygt 200 SEK lägre varje månad, en höginkomsttagare med 60 000 SEK i lön får en skattesänkning på 1 550 SEK per månad.

Sjukpenninggrundande inkomst höjs och den högsta sjukpenningnivån höjs därmed med 89 SEK per dag, vilket innebär en högsta nivå på 1 116 SEK per dag.

Vill du som kund veta mer, kontakta gärna din lokala försäkringsförmedlare inom tydliga organisationen. Här hittar du våra kontor.

Gå tillbaka

Marban Wealth Management ansluter till Tydliga

Datum 2022-11-29

Vi hälsar Marban Wealth Management varmt välkommen till Tydliga!

"Jag har valt att ansluta mig till Tydliga eftersom jag ser det som en självklar del av helheten framåt för mitt bolag Marban Wealth Management AB. Jag har var...

Läs mer

Atlas Försäkringsförmedling väljer Tydliga

Datum 2022-11-22

Vi hälsar Atlas Försäkringsförmedling varmt välkommen till Tydliga!

Atlas bildades 2020 ur en fastighets- och industrikoncern med över 1.000 anställda i syfte att bredda den konsultativa rådgivningen både för egna och and...

Läs mer