Lindhe & Partners väljer Tydliga

Datum 2022-10-19

Vi är glada att välkomna Lindhe & Partners till Tydliga organisationen

Mikael Lindhe kommer senast från Aktiv Liv & Finans och valde i slutet av 2021 att starta i egen regi vilket resulterade i Lindhe & Partners. Bolaget har sin bas i Malmö och verkar i Skåne med omnejd. Bolaget erbjuder kapitalförvaltning, försäkringsförmedling samt tjänster inom skatt och juridik och vänder sig främst till privatpersoner och ägarledda fåmansföretag.

"Vi är det personliga och omsorgsfulla bolaget för dig som söker professionell rådgivning kombinerat med ett genuint engagemang och förståelse för våra kunders unika situation. Vi finns tillgängliga för kunderna var de än befinner sig i världen. För att upprätthålla servicegraden och kvalitén arbetar vi mestadels med ett färre antal kunder. Därmed sker nyrekrytering mestadels via referens för närvarande", säger Mikael Lindhe, grundare av Lindhe & Partners. 

"Kunskap och omtanke lägger grunden för vår rådgivning. Vi baserar vår rådgivning med beaktan av kundens samlade ekonomi. Detta innebär att vi tar hänsyn för såväl kundens privatekonomiska situation, som för dennes företag och deras familjs ekonomi. Vi anser att det är viktigt att förstå, och se till våra kunders hela samlade situation. Utifrån den informationen kan vi optimera våra kunders ekonomi på bästa vis", fortsätter Mikael Lindhe.

Lindhe & Partners har tillstånd för försäkringsdistribution hos Finansinspektionen och är medlem i Svenska försäkringsförmedlares förening samt anslutna till InsureSec. Mikael Lindhe arbetar som investeringsrådgivare i Tydliga Placeringsrådgivning som är anknutet ombud till Alpcot.

Gå tillbaka

Marban Wealth Management ansluter till Tydliga

Datum 2022-11-29

Vi hälsar Marban Wealth Management varmt välkommen till Tydliga!

"Jag har valt att ansluta mig till Tydliga eftersom jag ser det som en självklar del av helheten framåt för mitt bolag Marban Wealth Management AB. Jag har var...

Läs mer

Atlas Försäkringsförmedling väljer Tydliga

Datum 2022-11-22

Vi hälsar Atlas Försäkringsförmedling varmt välkommen till Tydliga!

Atlas bildades 2020 ur en fastighets- och industrikoncern med över 1.000 anställda i syfte att bredda den konsultativa rådgivningen både för egna och and...

Läs mer