Tydliga Storkund lanserar ITP1-plan i egen regi

Datum 2021-10-18

Ökar tjänstepensionen för de anställda

Många av Sveriges största företag väljer att trygga ITP2 pensioner via egna pensionsstiftelser. Det har under åren varit en framgångssaga med kraftigt sänkta pensionskostnader. Fram tills nu har det inte funnits något enkelt sätt att applicera samma framgångskoncept för den nya ITP1-planen.

Tydliga Storkund har fått godkänt av ITP-nämnden för en ny ITP1-plan i egen regi som tryggar pensionerna i stiftelse. Den nya ITP1-planen innebär att berörda tjänstemän blir garanterade samma avkastning som ickevalsalternativet Alecta Optimal och får dessutom en del av den överavkastning som förvaltningen i stiftelsen kan generera. Det leder till högre tjänstepension för de anställda samtidigt som det blir lättare för arbetsgivaren att attrahera personal.

Ytterligare en stor fördel med Tydliga Storkunds ITP1-plan är att pensionsförvaltningen kan anpassas efter arbetsgivarens hållbarhetspolicy. Hållbar pensionsförvaltning är ett starkt önskemål från många företag som påbörjat en viktig hållbarhetsresa. Detta är en unik möjlighet som inte kan tillämpas i ordinarie ITP1.

Tydliga Storkunds arbete med att ta fram en ny ITP1-plan har pågått under flera års tid i dialog med Collectum som är premiecentral för ITP och PRI som ansvarar för administrationen av pensionsutfästelserna samt kreditförsäkringen.

”Under de senaste 5 åren har det blivit allt tydligare att företagskunder önskar en mer flexibel och alternativ ITP1-plan. Därför är vi otroligt stolta och glada att efter flera års planering äntligen kunna erbjuda dem en ny ITP1-plan i egen regi” säger Lennart Bengtsson, VD Tydliga Storkund.

”Vår nya ITP1-plan är en win win för både arbetsgivare och anställda. Vi tror att den kommer attrahera långsiktiga företag eftersom tjänstepensionen blir en allt viktigare del av deras förmånspaket” säger Joakim Grundberg, projektledare ITP1 i egen regi på Tydliga Storkund.

Tydliga Storkund ingår i Tydliga koncernen. Tydliga har idag 400 försäkringsförmedlare, investeringsrådgivare och assistenter som medlemmar. Fördelade på 60 orter och 130 lokalkontor företräder dem över 300 000 kunder och levererar hela 4 miljarder kr tillsammans i premier till spar- och försäkringsbolagen.

 

För mer information

www.ITP1.se

 

Lennart Bengtsson

070-790 00 53

lennart.bengtsson@tydliga.se

 

Joakim Grundberg

070-790 00 51

joakim.grundberg@tydliga.se

Gå tillbaka

Rosenberg Hjorth Wealth Management ansluter till Tydliga

Datum 2021-11-30

Rosenberg Hjorth Wealth Management AB, verksamt inom livförsäkringar och investeringar, väljer att ansluta sig till Tydliga. 

Rosenberg Hjorth Wealth Management AB är beläget i centrala Stockholm med närvaro även i Helsingb...

Läs mer

Tydliga tecknar marknadsplatsavtal med Finserve och AR Scandinavia

Datum 2021-10-20

Tydliga är oerhört glada att kunna presentera att vi tecknat marknadsplatsavtal med bolagen Finserve och AR Scandinavia. Det känns väldigt bra att dessa två spännande fondbolag väljer ett samarbete med Tydliga på ett djupare ...

Läs mer