Säkra köper Tydligas andel i United Securities

Datum 2020-11-03

Säkra förvärvar Tydligas andel i United Securities och blir därmed ensam ägare av värdepappersbolaget.

Säkra och Tydliga har under 3 år haft ett delat ägande i United Securities där man samverkat för att driva verksamheten framåt och växa affären. Samarbetet har fungerat mycket bra och lett till att United Securities har en bra marknadsposition och ett konkurrenskraftigt erbjudande till både kunder och de anknutna ombuden.

Under det senaste året har kraven på affär inom investeringsrådgivning ökat och frågorna kopplade till regelefterlevnad har krävt allt större fokus och engagemang från både företagsledningen och ägarna inom United Securities.

Båda ägarbolagen vill ta ett samlat grepp och vidareutveckla sitt erbjudande inom investeringsrådgivning utifrån respektive ägarbolags strategi kring hur ett framtida erbjudande skall utformas. Då det har det visat sig svårt att förena ägarbolagens visioner till en gemensam sådan har ägarna därför gemensamt kommit fram till att Säkra nu tar över ansvaret och blir ensam ägare av United Securities.

 

–  Med vår höga ambitionsnivå och stora kundfokus kommer vi, inom ramen för United Securities, kunna utveckla ett ännu vassare investeringserbjudande för våra kunder och rådgivare, säger Eva Pantzar Waage, VD och Koncernchef i Säkra.

Tydliga är mycket positiva till ägarförändringen och känner att det ligger helt rätt i tiden att backa tillbaka positionerna inom United Securities och istället fokusera på att sätta upp ett nytt investeringserbjudande till våra investeringsrådgivare.

–  Tydliga vill passa på och tacka Säkra för ett gott samarbete under dessa år, men också rikta ett stort tack till den fantastiska personal som finns hos United Securities, säger Thomas Fjällström, VD på Tydliga.

 

United Securities erbjuder, genom anknutna förmedlare, sina kunder ett heltäckande rådgivningserbjudande avseende investeringstjänster och finansiella instrument genom att ha ett generöst urval av samarbetspartners i form av depåbolag, fondbolag och förvaltare.

 

För ytterligare information kontakta:

Eva Pantzar Waage
VD och Koncernchef, Säkra AB
 +46 708 87 62 63
 eva.pantzar@sakra.se

 

Thomas Fjällström
VD, Tydliga AB
 +46 70 583 61 01
 thomas.fjallstrom@tydliga.se

Gå tillbaka

Resultatet för Säkra Group Holding 2021 minus -3,4 mkr

Datum 2022-09-22

Säkra Group Holding har nu släppt sin årsredovisning för 2021 som omfattar 63 bolag i koncernen.

Resultatet är - 3 455 tkr

Det är mycket förvånande att man inte visar svarta siffror, man har ju konsoliderat in ma...

Läs mer

Prima Kapitalförvaltning ansluter till Tydliga

Datum 2022-09-07

Tydligas tillväxtresa fortsätter. Prima Kapitalförvaltning AB väljer nu att bli en del av Tydliga och utökar därmed organisationens närvaro i Östergötland.

Prima Kapitalförvaltning har sedan 2007 har bedrivit rådgivning in...

Läs mer