2020-10-08

Tydliga ingår en strategisk allians med Alpcot

4578.Namnlos.806x469.png

Tydliga har tecknat avtal om att ingå en strategisk allians med Alpcot. Alpcot har sedan 2017 byggt en digital kundportal som låter kunden samla alla sina ekonomiska engagemang. Genom att ingå en strategisk allians med Alpcot kommer Tydligas kunder få tillgång till Alpcots i flera avseenden unika digitala erbjudanden, och Alpcot kommer snabbt öka antalet användare i sin digitala kundportal. Vidare kommer Alpcot påskynda sin produktutveckling och förstärka sin organisation för att tillsammans med Tydliga skapa Sveriges ledande digitala plattform för finansiella tjänster.

Tydliga är en serviceorganisation med ca 300 rådgivare och ca 90 assistenter, vilket gör Tydliga till en av de absolut största aktörerna inom försäkringar och finansiella tjänster i Sverige. Tydligas centrala organisation har sitt huvudkontor i Stockholm och Tydligas rådgivare finns representerade med kontor på 60 orter runt om i Sverige. Rådgivningstjänster inkluderar bl a tjänstepension, kapitalförvaltning och företagsförsäkring. Tydliga har en kundbas på ca 250 000 privatkunder med tillsammans ca 70 miljarder i försäkringskapital och andra sparprodukter.

Tydliga är verksamt i en bransch som upplever en rad strukturella förändringar som strängare regelverk och allt större grad av digitalisering. Alliansen mellan Alpcot och Tydliga kommer låta Tydligas kunder att använda Alpcots branschledande digitala plattform, vilket förstärker Tydligas konkurrenskraft på marknaden.

"Tydliga är en innovativ och entreprenöriell organisation som på kort tid etablerat sig som en av de största rådgivarorganisationerna i Sverige. Jag är imponerad över deras resa hittills och tror alliansen med Tydliga är början på en mycket spännande framtid för både Alpcot och Tydliga. Tydligas fokus på digitala erbjudanden till sina kunder passar mycket väl in i Alpcots strategi. Alliansen med Tydliga gör det möjligt att snabbt öka antalet användare i Alpcots digitala kundportal, och är en vattendelare i Alpcots historia. Att Tydliga valt Alpcot som strategisk samarbetspartner visar framför allt att Alpcot på kort tid lyckats bygga en av marknadens bästa plattformar.", säger Björn Bringes, verkställande direktör, Alpcot AB.

"Vi är glada över att få samarbeta med Alpcot under nästa steg i Tydligas tillväxtresa. Vi har en samsyn på vikten av digitala lösningar och det är logiskt att alliera sig med Alpcot som i många avseenden har den bästa produkten på marknaden. Alpcot har en djup branschkunskap och kanske marknadens främsta utvecklingsteam och framstod som en naturlig samarbetspartner, och tillsammans kan vi lyfta fram mycket stora synergier. Vi är även imponerade av de nya funktionaliteter som Alpcot kommer att lansera inom det närmsta året, vilka våra egna förmedlare och våra kunder kommer få stor nytta av ", säger Thomas Fjällström, verkställande direktör, Tydliga AB.

 

Mediekontakter

Alpcot AB

Björn Bringes

Verkställande direktör

073-800 06 47

bjorn.bringes@alpcot.se

Tydliga AB

Thomas Fjällström 

Verkställande direktör

070-583 61 01

thomas.fjallstrom@tydliga.se

 

Om Alpcot

Alpcot AB grundades 2014. Alpcot är en av Sveriges ledande plattformar för privatekonomi och leder den digitala transformeringen av finansbranschen i Sverige. Vår digitala plattform erbjuder kunderna unika tjänster som gör det möjligt att sänka sina avgifter, optimera sina investeringar och hantera personliga risker. Vi ger även råd till företagskunder kring tjänstepensionsplaner och tillhörande riskförsäkringar. Alpcot har ca 20 anställda i Sverige fördelat på kontor i Stockholm, Huskvarna och Göteborg. Alpcot har tillstånd från Finansinspektionen som försäkringsdistributör och värdepappersbolag. Välkommen att läsa mer på www.alpcot.se.

Om Tydliga

Tydliga har på kort tid blivit en av de största oberoende aktörerna på den svenska rådgivarmarknaden med ca 300 rådgivare på 60 olika kontor i Sverige. Tydliga är en digitalt och tekniskt nytänkande förmedlarorganisation som erbjuder sina kunder kvalificerad rådgivning inom både försäkring och finansiella tjänster. Med bred kompetens, hög tillgänglighet och effektivt samarbete har Tydliga och Tydligas förmedlare lokal närvaro och kan ge sina kunder den rådgivning de behöver i personliga möten. Välkommen att läsa mer på www.tydliga.se.Senaste nyheterna

Taggar

Månader

År