2020-06-10

Tydliga verkar för kundernas bästa före, under & efter Covid-19

Vi centralt på Tydliga har under den senaste tiden, i och med Corona/Covid-19, mottagit ett flertal frågor om hur ni förmedlare ska informera era kunder gällande avbrottsförsäkringar. Här kommer information gällande möjligheter till process mot försäkringsbolag samt vad för samarbeten Tydliga har som kan underlätta en eventuell process. 

4518.David_goliat.811x458.jpg

Tydligas förmedlare företräder alltid kunden och verkar för kundens bästa, därav har Tydliga ingått ett samarbete med en välrenommerad advokatbyrå i Stockholm, DLA Piper, som nu driver ett antal processer gällande avbrottsförsäkringar. Vi har även ett samarbete med Kapatens Partners AB, ett investmentbolag som finansierar tvister genom att betala alla rättegångskostnader mot en vinstdelning (dvs. kunden står ej för någon kostnad vid förlust i ett rättsfall).

Kunden ska, som vid alla typer av skador, först och främst anmäla skadan till sitt försäkringsbolag. Vid avslag från försäkringsbolaget har kunden sedan rätt till omprövning utav beslutet och även möjlighet att ompröva det avböjande svaret via sitt rättsskydd i företagsförsäkringen. Kunden kan anlita ett ombud, t.ex. Tydligas samarbetspartner som i dagsläget driver ett antal rättsprocesser för just avbrottsskador. Vid behov kan kunden använda sig utav Tydligas samarbete med Kapatens för att se över eventuella möjligheter till finansiering utav en process.

 

DLA Piper, Fredrik Wiberg (tidigare VD för Tydligas värdepappersbolag US)  fredrik.wiberg@dlapiper.com

Kapatens Partners AB, Gustaf Leijonhufvud  gl@kapatens.com

 

Per Bryner

Marknadschef Sak

 070-492 35 74

 per.bryner@tydliga.se

 Senaste nyheterna

Taggar

Månader

År