2019-12-15

Lennart Bengtsson blir VD för Tydliga Storkund


Tydliga Storkund                                                       

Tydliga har utsett VD för Tydliga Storkund. VD är Lennart Bengtsson, uppdraget är att tillsammans med Joakim Grundberg bilda ett nytt affärsområde riktat mot Storkund inom Tydliga gruppen. Tydliga Storkund ska via vissa utvalda Tydligaförmedlare erbjuda kvalificerad rådgivning i hela landet. I första hand är bolaget inriktat på liv och pensionsfrågor, men man kommer även att erbjuda lösningar inom sak- och skadeförsäkring.

Lennart Bengtsson och Joakim Grundberg har verkat som rådgivare inom livförmedling i snart 25 år. Deras gemensamma bakgrund är anställningar inom de större försäkringsbolagen och började arbeta tillsammans på SEB vid millennieskiftet i segmentet storkund.

Duon har alltsedan 2002 bedrivit konsultverksamhet inom pensionsområdet med inriktning mot större företagskunder. Genom att bidra med sin kompetens inom området komplexa konsulttjänster ser vi en god tillväxtpotential tillsammans med alla förmedlare inom Tydliga säger Thomas Fjällström VD Tydliga AB.
 

4343.image-20191215224451-1.225x.jpeg  Kommentar VD Tydliga Storkund, Lennart Bengtsson 

 -Vårt kunderbjudande är riktat till större kundföretag, företag med fler än 250 anställda.   
   Därför kommer vi att etablera ett storkundsteam med certifierade rådgivare.

  ”Vi kommer givetvis inte vinna alla matcher (upphandlingar) men vi kommer definitivt
   inte förlora alla heller!”
  

 


 Vid frågor kontakta:

 Thomas Fjällström, Vd Tydliga AB. Tel+46 705836101

 Lennart Bengtsson, Vd Tydliga Storkund AB. Tel +46 707900053