2019-03-12

Ett helt nytt Cicero växer fram!

3537.cicero2.jpg

Ett helt nytt Cicero växer fram

Cicero Fonder har förändrats under de senaste åren. Satsningar har gjorts på att bredda verksamheten och att utveckla kärnverksamheten. Fondbolaget har varit medlemmar i UNPRI (FN:s principer för ansvarsfulla investeringar)  i tre år och har nu även blivit medlemmar i Swedsec och Fondbolagens Förening.  Under de senaste månaderna har Cicero Fonder förvärvat tio fonder, vilket har fördubblat fondförmögenheten från 7mdr till 14mdr. Förvärvet av Aktiespararna fondbolag, Aktieinvest Fonder AB, innebär även att vi förstärker satsningen på lågprissatta indexfonder. Aktieinvest Direktavkastning, med 0,3% i förvaltningsavgift, var den näst bästa Sverigefonden under 2018. Även våra hållbara räntefonder, Cicero Avkastning och Cicero Nordic Corporate Bond, kom väl ut mot konkurrenterna i fjol och har erhållit höga betyg av oberoende ratinginstitut.

Cicero har under det senaste halvåret gjort en stor satsning på den aktiva aktieförvaltningen. Vi har anlitat en extern konsult för att förbättra och utveckla förvaltningsmodellen. Dessutom har en av grundarna, Christer Sterndahlen, valt att lämna vd-posten för att på heltid ägna sig åt förvaltningen. Till sin hjälp har Christer ytterligare sju välutbildade och erfarna aktie- och ränteförvaltare.

Den nya förvaltningsmodellen för aktie- och blandfonder är inriktad på att hitta högkvalitativa aktier med bra vinsttillväxt och utdelning. Detta är en faktormodell, med inriktning mot värdebolag, som framgångsrikt har använts av amerikanska fondbolag under många år. Därtill har vi adderat några ytterligare kvalitetsfaktorer för att fånga upp bolag  i den nya ekonomin.  Vi införde den nya förvaltningsstrategin succesivt under andra halvåret 2018 och under de senaste sex månaderna har våra blandfonder, överträffat sina jämförelseindex. Hittills i år har Cicero World 0-100 och Cicero World  0-50 avkastat 10% respektive 5% till relativt låg risk. En investering i Ciceros blandfonder  innebär att en investering i aktivt förvaltade, väldiversifierade fonder med låg risk där strategin tar sitt avstamp i modern portföljvalsteori. Strategin är upprepningsbar och skapar ett ägande i högkvalitativa bolag med stabila affärsmodeller och starka kassaflöden.   Dessa fonder är också hållbara och fondbolaget försöker därmed dra sitt strå till stacken för att skapa en bättre värld för framtida generationer.
 

Christer Sterndahlen
Ansvarig förvaltningSenaste nyheterna

Taggar

Månader

År