2019-03-12

Tydliga Försäkringsakademi slår upp portarna

Tydliga Försäkringsakademi 

  • Utbildningar anpassade efter branschens behov och till lagstadgade Kunskapsproven
  • 15 timmars utbildning per år enligt nya lagen om försäkringsdistribution
  • Tydliga Försäkringsakademi samarbetar med de största aktörerna i branschen
  • Sak kunskapsprov /licens & Sak kunskapsuppdateringstest

Maj 2019 går startskottet för licensieringsutbildningen till Sakförmedlare i samarbete med 5 st försäkringsbolag samt KNEX AB och Försäkringsutbildning AB.

Håll utkik i era Tydliga brevlådor för intresseanmälan under kommande 2 veckor

Tydliga & samarbetspartners bekostar utbildningen och licensieringen för Tydliga medlemmar!

Utvärdering kommer att ske för att eventuellt starta upp licensieringsutbildning år TjugoTjugo  för Liv.

Ansvarig ledare   Tydliga Försäkringsakademi

Per Bryner