2019-02-21

Vi hälsar IQ-Assurance välkomna till Tydliga

Vi vill hjälpa arbetsgivare med att kommunicera och synliggöra den värdefullaste löneförmånen, tjänstepension och försäkring säger Fredrik Sandblom. För att förstärka sambandet mellan de anställdas uppskattning och upplevelse till arbetsgivarens förmånskostnader, har vi kopplat ihop företagets vardagliga HR processer med EMP solutions förmåns- och försäkringsmodul. Genom att få alla HR processer i samma system kan våra kunder spara tid och skapa ökad tydlighet så att chefer och anställda får en tydlig bild över alla förmåner, vid löne- och medarbetarsamtal.Senaste nyheterna

Taggar

Månader

År