2018-08-28

Sjukvårdsförsäkring

Information om Tydligas upphandlade sjukvårdsförsäkringar finns nu tillgängliga under Sak och Grupp på marknadsplatsen     

- Förmånsbeskattning

- Obligatorisk sjukvård

- Frivillig sjukvård

-Jämförelsedokument sjukvårdsförsäkring

Hjälp att konvertera över befintliga avtal till Tydliga kontakta Ola Södertröm på Tydliga ola.soderstrom@tydliga.se

2018-08-28  Per Bryner / Ola Söderström 

 Senaste nyheterna

Taggar

Månader

År