2017-12-21

Tydliga och Säkra fördjupar samarbetet!

                                                                  3754.Logga_transparant_Tydliga.178x72.png


                                                     Pressmeddelande 2017-12-21

 

Tydliga och Säkra fördjupar samarbetet

Idag har Säkra och Tydliga förvärvat återstående aktier i United Securities AB.
Nu tar förmedlarkollektiven Säkra och Tydliga tillsammans taktpinnen i United Securities AB med ett 50% ägande vardera. Transaktionen kräver sedvanligt godkännande av Finansinspektionen.

 

Ägandet i United Securities AB (US)

Tydliga har sedan tidigare tecknat avtal om att förvärva Hjertas aktier (39%) i United Securities AB. Idag har Säkra och Tydliga beslutat att ta nästa steg i sitt samarbete genom att köpa upp resterande ägarandelar från övriga aktieägare.

Det innebär att Säkra och Tydliga kommer att äga 50% vardera i United Securities AB och kommer att driva verksamheten framåt i syfte att vidareutveckla en redan idag mycket väl fungerande verksamhet.

Nu kommer US att ha två enade förmedlarkollektiv i ryggen, vilka tillsammans har ca 350 rådgivare i sina nätverk.

– Vi har under flera år utvecklat Säkra för att ta position på den förändrade marknaden och ser detta samarbete som en möjlighet att ta ett ytterligare offensivt steg framåt och som kommer att vara till gagn för våra kunder, säger Peeter Putsep, styrelseordförande i Säkra AB.

– Tydliga och Säkra är organisationer som bägge värnar förmedlaren som entreprenör. Tillsammans skapar vi en plattform som på flera områden kan utmana och till och med vara ledande på marknaden, säger Björn Amb, styrelseordförande i Tydliga.

Fördjupat samarbete

Samarbetet runt värdepappersbolaget skapar stora synergier avseende bra kapitalförvaltningslösningar och är en viktig komponent för att ge förmedlarna i de båda organisationerna en bra plattform när IDD införs i oktober 2018.

Tydliga och Säkra ser det fördjupade samarbetet som ett viktigt första steg i att hitta fler samarbeten som mycket väl kan omfatta även IT, compliance, robotrådgivning, premiecentral, stiftelse, försäkringslösningar och upphandlingar.

För ytterligare information kontakta

Thomas Fjällström

070 583 61 01   

VD, Tydliga   

 

Peter Uvelid

076-830 20 17

VD, Säkra      

Björn Amb

070- 872 73 72

Styrelseordförande, Tydliga


 

Peeter Pütsep

070-949 09 45

Styrelseordförande, Säkra

 

Fakta om Free Brooker Group & Tydliga

Tydliga tillhör Free Brooker Group och är en ny aktör på den Svenska rådgivarmarknaden inom försäkring och finansiella tjänster. I dag är vi drygt 210 rådgivare på fler än 45 orter runt om i Sverige.
Som fristående aktör väljer vi från hela marknadens utbud av försäkringar, pensioner och placeringar.
De flesta av våra förmedlare arbetar under egna företagsnamn men alla är utrustade med FBGs muskler.
Det betyder att marknadens bästa lösningar nu finns hos en personlig rådgivare nära dig.
Vi talar lika många dialekter som det finns landskap och tillsammans har vi ett utbud som slår det mesta. 


Vi är en serviceorganisation för fristående rådgivare med lokal närvaro som kombinerar den stora organisationens tyngd med den lilla aktörens snabbhet och lyhördhet.