2017-12-13

Tydliga går in som ägare i United Securities

 

                                                                                3770.image.png

Ny ägarkonstellation samt ny tillförordnad VD i United Securities AB!

 

Det är med stor glädje som vi kan meddela att förmedlarkollektiven Säkra och Tydliga tillsammans tar taktpinnen i United Securities AB. Samtidigt utses Alexander Frick som tillförordnad VD i bolaget.

Ägandet i United Securities AB (US):

Tydliga har idag tecknat avtal om att förvärva Hjertas aktier i United Securities AB. Det innebär att Säkra, som sedan tidigare finns på ägarsidan, tillsammans med Tydliga nu kommer att driva verksamheten framåt i syfte att vidareutveckla en redan idag mycket väl fungerande verksamhet.

- Det känns väldigt skönt att vi funnit en stabil och konkurrenskraftig ägarbild i US genom dessa två förmedlarorganisationer, säger Christer Karlsson, styrelseordförande i United Securities AB.

Att Tydliga nu kliver in på ägarsidan innebär att US framgent kommer att ha två enade förmedlarkollektiv i ryggen, vilka tillsammans har ca 350 rådgivare i sina nätverk.

- Vi har arbetat med US sedan tidigare och vet vilken enorm kunskap och kompetens som finns i organisationen. Det känns mycket bra att som ägare få vara med och vidareutveckla verksamheten in i framtiden med alla nya regelverk, säger Thomas Fjällström, VD i Tydliga.

- Säkra välkomnar Tydliga som ägare i US och ser fram emot att tillsammans bygga en fortsatt mycket stark verksamhet som på bästa tänkbara sätt kan stödja respektive förmedlarorganisation, säger Peter Uvelid, VD på Säkra.

Tillförordnad VD:

Alexander Frick utses samtidigt till ny tillförordnad VD i bolaget. Alexander, som redan idag finns inom United Securities AB, har en bred erfarenhet från branschen och har bland annat varit VD i Nord Fondkommission under en period. Fram tills nu har han arbetat som produktspecialist samt assisterande Fund Manager inom US.

 Vid frågor vänligen kontakta:

Christer Karlsson, 0708 706 704

Styrelsens ordförande, United Securities AB

 

Thomas Fjällström, 070 583 61 01

VD, Tydliga

 

Peter Uvelid  076-830 20 17

VD, Säkra

 

Alexander Frick, 073 937 44 40

Tf VD, United Securities ABSenaste nyheterna

Taggar

Månader

År