5547.Tydliga_flexplan_bla_utanR_RGB.300x.png

Integration Flexplan - personaladministratören

Inom Tydliga Flexplan kan vi erbjuda våra kunder möjligheten att koppla på integrationer för att ytterligare underlätta administrationen av företagets personalförsäkringar.

Vanligtvis är personaladministration för försäkringar en tidskrävande process som kräver att uppgifter uppdateras i lönesystemet för att sedan laddas ned och skickas vidare till förmedlare för att matas in i försäkringssystemet. En process som förutom att vara tidskrävande även innebär en risk att ändringar inte når hela vägen fram till försäkringsbolagen eller att känsliga uppgifter inte hanteras lämpligt.

Personaladministratören underlättar den hanteringen genom att importera ändringar i ert lönehanteringssystem direkt till Flexplanen där förmedlaren på ett enkelt och säkert sätt kan hantera uppgifterna och säkerställa att de anställda är korrekt försäkrade.

I dagsläget är Personaladministratören från Fortnox det lönesystem som går att koppla på - men vi ser löpande över behovet av att addera ytterligare lönesystem. För mer information om integrationen, se nedan. 

Tydliga tar ingenting betalt för att aktivera integrationerna - eventuella kostnader debiteras av er lönesystemsleverantör.

 

Valbara lönesystem
 

 

5546.fortnox-integrationspartner-sv-farg_beskuren.300x79.png

Personaladministratören läser dagligen av personregistret i Fortnox och letar efter:

  • Nyanställda
  • Avsluta anställningar
  • Löneändringar

När ändringar som inte finns i Tydliga Flexplan upptäcks får företagets pensionsadministratör en notis i försäkringssystemet och kan enkelt teckna upp nya försäkringar, ändra omfattning på befintliga försäkringar eller avsluta försäkringar baserat på de uppgifter som matats in i Fortnox.

Aktivering av Personaladministratören sker via Tydliga Flexplan där er försäkringsförmedlare initierar integrationen. Behörig person kommer sedan via sin inloggning godkänna att Tydliga får ta del av:

  • Företagsinformation
  • Lön

När detta har godkänts startar integrationen och personaländringar importeras till Tydliga Flexplan.

Tydliga tar inget betalt för att ni ska kunna nyttja Personaladministratören däremot behövs en integrationslicens från Fortnox.

Om ni redan har aktiva integrationer i Fortnox tillkommer således ingen kostnad för Personaladministratören.

Om ni saknar integrationslicens i Fortnox tillkommer en kostnad på 119 kr/månad som debiteras av Fortnox.